Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Maagzuurremmers grootste stijgers

Maagzuurremmers grootste stijgers

21 februari 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 8

Binnen de top 10 van meest gebruikte geneesmiddelen in Nederland laten de maagzuurremmers in 2007 de grootste groei zien (+13%). Het aantal verstrekkingen van omeprazol en pantoprazol lag 18% respectievelijk 15% hoger dan in 2006. Het meest voorgeschreven geneesmiddel blijft echter metoprolol.

Openbare apotheken hebben in 2007 145 miljoen keer een geneesmiddel afgeleverd dat in het wettelijk verzekerde pakket valt. Van het totale aantal voorschriften is 18% toe te schrijven aan de top 10 van meest verstrekte geneesmiddelen.

Metoprolol koploper

Evenals in de twee voorgaande jaren staat de selectieve bètablokker metoprolol (Lopresor, Selokeen) op de eerste plaats in de top 10 van meest verstrekte geneesmiddelen. Metoprolol, dat wordt gebruikt bij hoge bloeddruk en angina pectoris, is het afgelopen jaar 3,7 miljoen keer afgeleverd via de openbare apotheken, 316.000 keer meer dan in 2006 (+9%). Het toegenomen gebruik heeft ook geleid tot een grote omzettoename. De uitgaven aan metoprolol zijn gestegen van € 60 miljoen tot € 64 miljoen. Sinds het advies uit 2004 van het Nederlands Huisartsen Genootschap om metoprolol in plaats van atenolol te gebruiken bij aandoeningen die met een selectieve bètablokker moeten worden behandeld, is het aantal verstrekkingen sterk blijven stijgen. Vanaf dat jaar is het aantal afleveringen met meer dan 50% toegenomen, van 2,4 miljoen keer toen tot de huidige 3,7 miljoen.

Sterke stijgers

Ook het gebruik van maagzuurremmende geneesmiddelen zit duidelijk in de lift. Het afgelopen jaar kenden ze de sterkste groei in het gebruik tot dusver, toen het aantal voorschriften steeg met 800.000 tot 6,9 miljoen. Deze toename is vooral toe te schrijven aan het gestegen gebruik van omeprazol (Losec) en pantoprazol (Pantozol), samen goed voor 70% van alle voorschriften aan maagzuurremmers. Ook esomeprazol (Nexium) werd in 2007 beduidend vaker afgeleverd dan in 2006 (+17%), maar het absolute aantal afleveringen van net nog geen miljoen is ontoereikend voor een positie in de top 10. De uitgaven aan maagzuurremmers namen eveneens toe, van € 288 miljoen naar € 303 miljoen, maar de stijging was met 5% minder hoog dan die van het aantal verstrekkingen.

Uit het pakket, uit het hart?

Traditiegetrouw ligt het gebruik van benzodiazepines, de verzamelnaam voor de slaap- en kalmeringsmiddelen, hoog. Ten opzichte van de andere geneesmiddelen in de top 10 stijgt het aantal verstrekkingen echter minder hard. In 2007 zijn deze middelen 11,2 miljoen keer afgeleverd via de apotheken. Het kalmeringsmiddel oxazepam (Seresta®) is gezakt van de tweede naar de derde plaats met 3 miljoen verstrekkingen. De andere benzodiazepine in de top 10, het slaapmiddel temazepam (Normison), is 2,6 miljoen keer verstrekt in 2007 en staat op de vijfde plaats. Samen nemen oxazepam en temazepam de helft van alle verstrekkingen van benzodiazepines voor hun rekening. De minister van VWS is voornemens om per 1 januari 2009 de vergoeding van benzodiazepines drastisch beperken.

Tabel 1: metoprolol behoudt de koppositie

StofnaamToepassingAantal voorschriftenToename voorschriften
1Metoprolol (1)bij angina pectoris en verhoogde bloeddruk3.672.0009%
2Omeprazol (4)remming maagzuurproductie2.988.00018%
3Oxazepam (2)als kalmeringsmiddel2.972.0002%
4Acetylsalicylzuur (3)remming bloedplaatjesaggregatie2.729.0006%
5Temazepam (5)als slaapmiddel2.579.0002%
6Simvastatine (7)verlaging cholesterolgehalte2.578.00013%
7Diclofenac (6)bij pijn2.397.0001%
8Metformine (8)bij diabetes2.185.00012%
9Carbasalaatcalcium (9)remming bloedplaatjesaggregatie2.014.0005%
10Pantoprazol (-)remming maagzuurproductie1.884.00015%

Top 10 geneesmiddelenvoorschriften in 2007, met tussen haakjes de plaats in 2006. Van de meest verstrekte geneesmiddelen in 2007 zijn maagzuurremmers de grootste cijfers.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top