Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Radareffect tijdelijk

Radareffect tijdelijk

28 februari 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 9

In het laatste kwartaal van 2007 is het aantal verstrekkingen van cholesterolverlagende geneesmiddelen (statines) weer sterk toegenomen. De gevolgen van de Radaruitzending van maart 2007 bleken tijdelijk: in september waren het aantal starters en stoppers met statines weer in evenwicht.

In 2007 deden wij in het Pharmaceutisch Weekblad van week 36 (PW 2007-36) verslag van het aantal starters en stoppers van statines als direct gevolg van de Radaruitzending van 5 maart 2007. Op dat moment konden wij nog niet het volledige beeld schetsen, omdat het effect van de uitzending nog niet compleet meetbaar was. Dat, en het feit dat er op 21 januari 2008 opnieuw een Radaruitzending aan het gebruik van cholesterolverlagers is gewijd, is aanleiding om nog een keer over de statines verslag te doen.

Verstrekkingen nemen toe

Het aantal verstrekkingen van statines door openbare apotheken oversteeg in 2007 voor het eerst de 6 miljoen. De stijging ten opzichte van het jaar daarvoor bedraagt 9,7%. Deze toename lag niet het gehele jaar door op dat peil. In het eerste kwartaal was er een stijging met 17% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2006, terwijl in het tweede en derde kwartaal de toename bleef steken op ca 5%. In het 4e kwartaal was de toename 11%. Een aannemelijke oorzaak voor de lagere stijging in kwartaal twee en drie is de genoemde Radaruitzending. Het effect van de uitzending op het aantal verstrekkingen is dan van tijdelijke aard.

Sterke stijging rosuvastatine (Crestor)

Niet bij elke statine steeg het aantal voorschriften in dezelfde mate. Rosuvastatine (15,5%) en simvastatine (14,3%) stegen bovengemiddeld, terwijl atorvastatine met een toename van 6,5% achterbleef. Echte dalers zijn er niet want ook de andere 2 statines hadden vrijwel hetzelfde aantal voorschriften als het jaar ervoor (99,1%). Simvastatine is met ruim 2,6 miljoen verstrekkingen de meest verstrekte statine van 2007, atorvastatine volgt met bijna 1,9 miljoen afleveringen. Pravastatine en rosuvastatine hebben beide 700.000 verstrekkingen op hun naam.

Starters en stoppers

Voor elke maand in 2006 en 2007 hebben wij, op dezelfde wijze als in PW 2007-36, het aantal starters en stoppers van statines bepaald. Een starter is gedefinieerd als iemand aan wie voor het eerst in een half jaar een statine is verstrekt. Een stopper is iemand aan wie in de 4 maanden voorafgaand aan een meetmaand een statine is verstrekt, maar in die maand en de 3 maanden erna niet. Omdat de SFK stoppers kenmerkt met het moment van de laatste verstrekking uit een effect zich al een aantal maanden eerder in de grafiek. Iemand aan wie in december 2006 voor de laatste keer een statine is versterkt en die in maart besluit te stoppen wordt als stopper bij de maand december vastgelegd.

Stoppers en starters

Ook bij de stoppers en starters bleek het Radareffect tijdelijk (figuur). Nadat het aantal stoppers van 30.000 naar 41.000 per maand steeg, nam dat aantal weer af tot 31.000 in september 2007. Het aantal starters liep terug van bijna 41.000 tot 27.000 in april 2007. Daarna steeg het weer, om in september met 30.000 bijna in evenwicht te zijn met het aantal stoppers. In oktober steeg het aantal starters plotseling naar niveau van voorheen: 38.000.

Wordt vervolgd...

Op maandag 21 januari heeft Radar opnieuw het veelvuldig gebruik van statines aan de kaak gesteld. Waarschijnlijk heeft de hernieuwde aandacht opnieuw gevolgen voor het aantal starters en stoppers.

Figuur 1: Starters en stoppers per maand.

Het effect van de Radar uitzending van 5 maart 2007 werkt door tot oktober 2007.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top