Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Klap voor overgangshormonen

Klap voor overgangshormonen

14 april 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 15

Het aantal vrouwen dat langdurige hormoonsuppletietherapie (HST) krijgt is in het laatste half jaar van 2003 en in 2004 sterk gedaald. Deze daling vond vooral plaats bij vrouwen tussen de 50 en 60 jaar. Na 2004 is dit aantal verder verminderd, maar minder sterk.

In 2003 hebben de media en vakbladen veel aandacht aan HST besteed. Middelen met de combinatie oestrogeen en progestageen vergroten de kans op borstkanker, terwijl middelen met alleen oestrogeen de kans op een attack significant bleken te verhogen. Sinds het najaar van 2003 bevelen de richtljinen aan om HST bij overgangsklachten zo kort mogelijk toe te passen.

Deze aanpassingen zijn niet zonder effect gebleven. In 2007 schreven artsen nog in totaal 570.000 keer een overgangshormoon voor, terwijl dat in 2002 nog meer dan 1,1 miljoen keer het geval was. De grootste daling vond plaats in 2003 en 2004, daarna daalde het aantal nog eens met 15%.

Methode

Om veranderingen in het gebruik van HST te kunnen bepalen hebben wij de medicatiehistorie van vrouwen die in de eerste helft van 2003, 2005 of 2007 HST hebben gehad nader onderzocht. Onder HST-medicatie vallen de volgende drie groepen geneesmiddelen: oestrogenen (ATC-code G03C), oestrogeen-progestageen combinaties (ATC-code G03F) en tibolon (G03DC05, sinds januari 2008 G03CX01). In elk van die jaren hebben wij de therapieduur bepaald door naar de tijdsduur te kijken tussen het eerste en het laatste voorschrift HST. Als maat voor het aantal nieuwe therapieen hebben we daarnaast ook het aantal eerste voorschriften berekend.

Veranderingen in het gebruik van HST.

Het aantal vrouwen dat HST langer dan een jaar gebruikt is sinds 2003 sterk afgenomen. De daling was eind 2003 en in 2004 het sterkst. In dezelfde periode is ook het aantal met HST startende vrouwen het meest gedaald. Dit geldt in het bijzonder voor de vrouwen tussen de 50 en 60.

Langdurig gebruik van oestrogeen-progestageen combinaties is wat minder gebonden aan de typische overgangsleeftijd, ook vrouwen van 65 jaar en ouder krijgen deze middelen langdurig voorgeschreven. Vermoedelijk gaat het hier om een groep vrouwen die ondanks alle gevaren niet willen of kunnen stoppen met HST.

Tabel 1 : Aantal vrouwen met een HST-therapie langer dan 1 jaar, respectievelijk eerste voorschriften in het eerste half jaar van 2003, 2005 en 2007 *.

* Tussen 2003 en 2005 is het gebruik van oestrogenen en oestrogeen-progestageen combinaties, vooral bij vrouwen tussen de 50 en 60, sterk gedaald.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top