Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Afgestudeerde apotheker schaars goed

Afgestudeerde apotheker schaars goed

17 april 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 16

Het aantal nieuwbakken apothekers ligt met 117 personen historisch laag. Naar verwachting zal het aantal afgestudeerden de komende jaren weer aantrekken. De belangstelling voor de studie farmacie zit sinds 2002 in de lift en bereikte in 2007 een nieuw recordaantal studenten.

De farmaceutische opleidingen in Utrecht en Groningen telden 419 eerstejaarsstudenten in 2007. Daarnaast schreven 88 studenten zich als eerstejaars in aan de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hiermee neemt het totaal aantal eerstejaarsstudenten farmacie met 59 personen (+13%) toe tot 507. Binnen de eerstejaars farmaciestudenten voeren vrouwen al enkele jaren de boventoon. Met 308 personen (61%) zorgen zij voor feminisering van de opleiding.

Meer dan 2.000 studenten

Op basis van opgaaf van de universiteiten stonden aan het begin van dit jaar 2.152 studenten aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland ingeschreven. Dit zijn 227 (+12%) studenten meer dan een jaar eerder. De groei van de studentenpopulatie doet zich voor bij alledrie de opleidingslocaties, zij het in verschillende mate. Het aantal studenten in Utrecht is in 2007 toegenomen van 1.089 tot 1.219 personen, een groei van +12%. In Groningen steeg het totaal aantal studenten farmacie van 648 tot 691, wat neerkomt op 7% toename. Het aantal studenten dat de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden volgt, groeide het sterkst. In totaal volgden het afgelopen jaar 242 personen deze studie, bijna 30% meer dan in 2006. Overigens leidt deze opleiding niet op tot apotheker, maar tot geneesmiddelenonderzoeker.

Weinig nieuwe apothekers

Het aantal personen dat als apotheker afstudeerde aan de faculteiten in Utrecht en Groningen, was in decennia niet zo laag als in 2007. In combinatie met het stijgende aantal apotheekvestigingen in ons land zal de apotheker de komende tijd een schaars goed blijven. De dalende trend is ingezet in 2005, toen er 173 nieuwe apothekers van de opleidingen af kwamen. In 2006 waren er nog 141 afgestudeerden en in 2007 117. Veel van de apothekers die in deze jaren afstudeerden, zijn hun studie in de periode 1999-2001 begonnen. Deze periode vormde met het laagste aantal eerstejaars studenten sinds jaren een absoluut dieptepunt voor de studie farmacie. Deze dip viel samen met het verruimen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde. Het stijgende aantal eerstejaars farmaciestudenten na 2001 duidt erop dat de studie vanaf dan weer wint aan populariteit. Ook betekent deze stijging dat de instroom van nieuwe apothekers op de arbeidsmarkt naar verwachting vanaf het komend jaar weer zal aantrekken.

Van de afgestudeerde apothekers kiest ongeveer 70% (82 personen) voor de openbare farmacie. De toename van het aantal werkzame apothekers in de openbare farmacie is in 2007 uitgekomen op 35 personen. Dit betekent dat het afgelopen jaar zo’n 47 openbare apothekers het actieve vak verlieten.

Figuur 1: Aantal eerstejaarsstudenten farmacie en aantal afgestudeerde apothekers

* Inclusief eerstejaarsstudenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen

De dip in het aantal eerstejaarsstudenten farmacie in de periode 1999-2001 heeft ertoe geleid dat het aantal afgestudeerde apothekers sinds 2005 is afgenomen. De te verwachten hogere instroom van nieuwe apothekers in de komende jaren kan de apotheekmarkt wat meer lucht geven.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top