Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Nieuw apotheektarief extra bedrijfsrisico

Nieuw apotheektarief extra bedrijfsrisico

12 juni 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 24

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten om per 1 juli 2008 een nieuwe tariefsystematiek in te voeren. Het systeem van een vaste vergoeding per afgeleverd receptgeneesmiddel wordt vervangen door een systeem waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de uitgifte en het moment van afleveren. Door de invoering van het nieuwe tariefsysteem zullen verschillende individuele apotheken er enkele tienduizenden euro’s in inkomsten op achteruitgaan. Deze financiële tegenvaller komt op een moment dat apotheken de continuïteit van hun bedrijfsvoering toch al onder druk zien staan vanwege het wegvallen van de inkoopvoordelen op generieke geneesmiddelen.

Prestatiebekostiging

Terwijl de NZa de beleidsregels en tariefbeschikking voor het nieuwe apotheektarief per 1 juli 2008 nog niet op papier had gezet, kopte NOS Teletekst op maandag 2 juni jl. al dat Minister Klink besloten heeft om apothekers voortaan voor hun prestaties te belonen. Voor menige apotheker zal de term “belonen” wrang in de oren hebben geklonken, omdat zowel het huidige als het nieuwe apotheektarief niet hoog genoeg is om de praktijkkosten van de apotheek en het norminkomen van de apotheker te dekken. De systeemwijziging komt op een voor apotheken hoogst ongelukkig moment. Door de tariefaanpassing lopen apotheken het risico om nog eens enkele tienduizenden euro’s aan inkomsten te verliezen, nauwelijks een maand nadat de gemiddelde apotheek 170.000 euro aan inkoopvoordelen op generiek heeft zien verdampen, als gevolg van de extreme prijsverlagingen bij merkloze geneesmiddelen. De KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, heeft de NZa nadrukkelijk gewezen op de risico’s van de systeemwijziging op dit moment, terwijl het tarief niet kostendekkend is. In 1988, toen de rechtsvoorganger van de NZa het huidige systeem van receptregelvergoeding heeft geïntroduceerd, kwam ook een groot aantal apotheken in de financiële problemen door de wijziging van de tariefsystematiek. Overigens heeft de NZa eerder in de pers aangekondigd begin juni een besluit te zullen nemen over de benodigde financiële compensatie voor apotheken vanwege de heftige daling van de geneesmiddelenprijzen. Tot op heden heeft de NZa zich daar echter niet meer over uitgelaten.

Het nieuwe systeem

Het nieuwe systeem maakt onderscheid tussen een basisvergoeding en vergoedingen voor aanvullende prestaties. Zo geldt vanaf 1 juli 2008 voor een reguliere uitgifte een vaste basisvergoeding van € 5,30 en voor een uitgifte via een weekdoseersysteem een vaste basisvergoeding van € 2,90 per week. Daar bovenop kunnen één of meer aanvullende vergoedingen van toepassing zijn, afhankelijk van het feit of het een (bijzondere) apotheekbereiding betreft, een eerste uitgifte of een uitgifte tijdens een avond- nacht- of zondagsdienst. Voor een eerste uitgifte op een zondag geldt bijvoorbeeld een totale vergoeding van € 5,30 + € 1,05 + € 10,60 = € 16,95. Onderstaande tabel geeft een beeld van de totale “prestatievergoeding” voor een gemiddelde apotheek (75.000 WMG-voorschiften) gebaseerd op de aannames van de NZa omtrent de frequentieverdeling van de prestaties in de gemiddelde apotheek. Aan het eind van dit jaar wil de NZa meten of haar aannames op landelijk niveau kloppen en zal de NZa een eventueel tekort of overschot op de vergoeding over 2008 verrekenen in de tarieven voor 2009. Hoewel het de bedoeling van de NZa is dat de invoering van het nieuwe tariefsysteem op landelijk niveau sluit op een gemiddelde receptregelvergoeding van € 6,10, laat dit onverlet dat individuele apotheken er met de nieuwe tariefsystematiek enkele tienduizenden euro’s op vooruit òf achteruit kunnen gaan.

Tabel 1: Indicatief beeld opbouw prestatiebekostiging gemiddelde apotheek

Aantal Tarief in € (*) Opbrengst in €
Basisprestatie
Standaarduitgifte69.0005,3365.700
Weekuitgifte12.0002,90 per week34.800
Aanvullende prestaties
Eerste uitgifte12.7501,0513.400
ANZ-recept97510,610.300
Bijzondere magistrale bereiding16579,413.100
Regulier magistrale bereiding1.87510,619.900
_______
TOTAAL457.200

(*) Onder voorbehoud van de definitieve tariefbeschikking van de NZa

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top