Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / 80.000 mannen aan de erectiepil

80.000 mannen aan de erectiepil

14 augustus 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 33/34

Het gebruik van erectiemiddelen blijft booming. Het aantal afleveringen via de openbare apotheken nam in 2007 met maar liefst 9 % toe tot 280.000 verstrekkingen. Deze groei komt doordat evenzo veel meer mannen deze middelen zijn gaan gebruiken. Hierbij gaat weer vaker de voorkeur uit naar koploper Viagra®.

Middelen bij erectiestoornissen kunnen onderverdeeld worden in tabletten en injecties. De erectiepillen, zoals Viagra®, Cialis® en Levitra®, zijn het afgelopen jaar in totaal 264.000 keer afgeleverd voor een bedrag van € 16 miljoen. Deze kosten komen volledig voor rekening van de gebruiker omdat erectiepillen niet opgenomen zijn in het basispakket. De middelen die via een injectie in de penis worden toegediend, waarvan Androskat® het belangrijkste middel is, zijn in 2007 14.000 keer verstrekt door de openbare apotheken. De omzet aan deze middelen, € 1 miljoen, wordt nu nog volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Vanaf 2009 zullen ook de penisinjecties buiten het pakket gaan vallen.

Come-back Viagra®

De potentiepil Viagra® (stofnaam sildenafil) van Pfizer, sinds jaren de populairste erectiepil, verloor in 2005 en 2006 terrein aan de concurrentie. In 2007 is het middel weer 5% vaker verstrekt, resulterend in een marktaandeel van 54%. In de jaren 2005 en 2006 daalde het gebruik van Viagra® met respectievelijk 6% en 2%. Ook de nummers 2 en 3 binnen de erectiemiddelen, Cialis® (tadalafil) van Eli Lilly en Levitra® (vardenafil) van Bayer, laten een duidelijke voorschriftengroei zien, maar kennen wel een steeds kleinere procentuele stijging ten opzichte van eerdere jaren. Toch neemt Cialis® met 33% een steeds groter aandeel van alle verstrekkingen van erectiemiddelen voor rekening. Het marktaandeel van Levitra® blijft met 8% vrij stabiel. Dit geldt ook voor Androskat®, met een marktaandeel van 5%.

Meer mannen aan hun trekken

In de tweede helft van 2007 leverden de apotheken aan 80.000 mannen een potentiestimulerend middel. Dit is 8% meer ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. De stijging van het aantal gebruikers is in overeenstemming met de 9% groei in het aantal verstrekkingen van deze middelen. Tot 40 jaar is het gebruik van erectiemiddelen gering. De meeste mannen die erectiemiddelen gebruiken, vallen in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar (39%). In 19% van de gevallen is de gebruiker 70 jaar of ouder. Rekening houdend met de populatieomvang per leeftijdsgroep worden potentiepillen het meest gebruikt door mannen van 65 tot 69 jaar. In 2007 waren er in deze leeftijdscategorie gemiddeld 39 gebruikers per 1.000 mannen. Op hogere leeftijd daalt dat uiteindelijk tot 4 gebruikers per 1.000 mannen van 90 jaar en ouder.

Figuur 1: Aantal gebruikers van erectiemiddelen in 2007

De meeste mannen die erectiemiddelen gebruiken vallen in de leeftijdscategorie van 65 tot 69 jaar; gemiddeld 39 gebruikers per 1.000 mannen. Maar ook op de oude dag wordt er nog gebruikt: 4 per 1.000 mannen van 90 jaar en ouder.

 

Tabel 1: Kerncijfers erectiemiddelen 2007

Aantal
gebruikers
(2de helft 2007)
Groei
(in %)
t.o.v. 2006
Aantal
verstrekkingen
(in mln)
Groei
(in %)
t.o.v. 2006
Uitgaven
(in mln €)
Groei
(in %)
t.o.v. 2006
Viagra®45.0008%151.000 (54%)5%9,02%
Cialis®28.00013%92.500 (33%)15%6,124%
Levitra®6.0001%20.500 (8%)12%1,213%
Androskat®4.0007%14.000 (5%)12%1,017%
Totaal80.0008%278.000(100%)9%17,310%

Het aantal verstrekkingen via openbare apotheken nam in 2007 met maar liefst 9% toe tot 280.000. De oorzaak van deze groei is dat bijna evenzoveel meer (8%) mannen deze middelen zijn gaan gebruiken.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top