Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Dure middelen kostenpost nummer 1 bij kinderen

Dure middelen kostenpost nummer 1 bij kinderen

2 april 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 14

Het aandeel van dure geneesmiddelen ligt bij kinderen tot en met 10 jaar veel hoger dan bij volwassenen. Van het totale aantal voorschriften bepaalt 1% bijna de helft van de uitgaven. Dit komt vooral door de geneesmiddelen palivizumab en somatropine.

In 2008 bedroegen de gemiddelde geneesmiddelenuitgaven per voorschrift bij kinderen tot en met 10 jaar € 26. Ze wijken daarmee maar beperkt af van het gemiddelde voor alle Nederlanders, dat uitkwam op € 29. Bij kinderen bepalen dure geneesmiddelen 1% van het aantal verstrekkingen en 48% van de uitgaven. Dit ligt veel schever dan bij alle Nederlanders, want daarbij gaat dit om 0,4% respectievelijk 17%. De SFK betitelt een door de openbare apotheek verstrekt geneesmiddel als duur als de uitgaven per voorschrift het bedrag van € 500 overstijgen.

Top 2

De uitgaven aan dure geneesmiddelen namen in de afgelopen vijf jaren sterk toe. Bij kinderen tot en met 10 jaar waren deze geneesmiddelen in de periode 2004 tot en met 2008 verantwoordelijk voor ruim 80% van de uitgavenstijging. Dit percentage ligt bij kinderen beduidend hoger dan bij alle Nederlanders, bij wie de dure geneesmiddelen in dezelfde periode voor bijna de helft van de totale uitgavenstijging zorgden. Bij kinderen gaat het bovendien om slechts twee dure geneesmiddelen: palivizumab en somatropine. Samen zijn zij goed voor ruim 90% van de totale uitgaven aan dure kindergeneesmiddelen. Ze voeren bovendien de top 10 aan van geneesmiddelen bij kinderen met de hoogste uitgaven.
Palivizumab (Synagis) is een preventief medicijn tegen het respiratoir syncytiumvormend virus (RSV). De uitgaven per voorschrift van dit geneesmiddel bedroegen € 890. De behandeling wordt alleen vergoed uit het basispakket voor kinderen uit risicogroepen volgens de voorwaarden die daaraan zijn gesteld in bijlage 2 volgens de Regeling Zorgverzekering. Met € 2150 liggen de uitgaven per voorschrift van somatropine zelfs beduidend hoger. Somatropine is verkrijgbaar onder de merknamen Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropinaq, Omnitrope en Zomacton en wordt eveneens vergoed onder de daarvoor geldende nadere voorwaarden.

Top 10 overig

De overige posities in de top 10 van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven bij kinderen worden grotendeels ingenomen door geneesmiddelen waarvan de uitgaven per verstrekking aanzienlijk lager uitvallen en meer in de buurt liggen van het gemiddelde. Het gaat om middelen als amoxicilline, de combinatie daarvan met de enzymremmer clavulaanzuur, macrogol (inclusief combinaties daarvan) en de huidpreparaten van fusidinezuur en hydrocortison. Deze geneesmiddelen behoren ook tot de middelen die apotheken het vaakst aan kinderen verstrekken. Andere geneesmiddelen met hoge uitgaven bij kinderen zijn desmopressine – dat bij kinderen vooral wordt inge zet bij nachtelijk bedplassen – en triptoreline. Het gebruik van triptoreline bij kinderen is geïndiceerd bij een te vroeg intredende puberteit. De uitgaven per voorschrift van dit middel (€ 440) zijn net te laag om te worden gerekend tot de dure geneesmiddelen.

tabel 1: Top 10 geneesmiddelenuitgaven bij kinderen tot 11 jaar in 2008

Geneesmiddel Toepassing Uitgaven (€) Voorschriften Uitgaven
per voorschrift (€)
PalivizumabRSV12.340.00013.800890
Somatropinegroeistoornis11.880.0005.5002.150
Amoxicillineinfecties3.580.000424.3008
Macrogol inclusief combinatiesobstipatie2.290.000114.30020
Fusidinezuurhuidinfecties1.740.000160.90011
Amoxicilline + clavulaanzuurinfecties1.590.000113.60014
Desmopressinebedplassen900.00014.50062
Hydrocortisoneczeem890.000128.9007
Triptorelinevervroegde puberteit860.0002.000440
Azitromycineinfecties770.00061.00013

Palivizumab en somatropine zijn samen goed voor ruim 90% van de totale uitgaven aan dure kindergeneesmiddelen. De genoemde bedragen zijn inclusief de vergoeding voor de werkzaamheden van de apotheek.

figuur 1: uitgavenontwikkeling bij kinderen tot 11 jaar, 2004 tot en met 2008

Bij kinderen tot 11 jaar zijn dure geneesmiddelen in de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk voor ruim 80% van de uitgavenstijging. Vooral bij kinderen namen de uitgaven aan dure geneesmiddelen sterk toe.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top