Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Medicijngesprekken: geen smalltalk

Medicijngesprekken: geen smalltalk

2 juli 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 27

Driehonderd apotheken gebruiken de KNMP projectondersteuning Medicijn Gesprekken. Hiermee heeft de apotheker een instrument om zijn toegevoegde waarde binnen de zorgketen aan te tonen. Activiteiten registreren is hierbij cruciaal. Geïnteresseerde apotheken kunnen zich nog tot 15 juli aanmelden.

Het risico op een ziekenhuisopname door medicijngebruik is hoog voor kwetsbare ouderen met veel chronische medicatie. Daarom bespreken huisartsen en apothekers gezamenlijk de medicatie met deze patiënten. Doel is dat ze onacceptabele situaties in het medicijngebruik van de patiënt voorkomen, zoals NSAID-gebruik zonder maagbescherming bij 70-plussers.
Met de Projectondersteuning Medicijn Gesprek ken ondersteunt de KNMP apothekers bij het voeren van medicijngesprekken met huisartsen en patiënten. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) faciliteert dit initiatief met de webrapportages Projectondersteuning Medicijn Gesprekken en Achmea Medicatie Check, een aangepaste versie die is toegespitst op patiënten van Achmea Zorg.
Het verwachte nut is echter alleen aantoonbaar indien apothekers hun handelingen vastleggen in deze webrapportage. Dan beschikt de SFK over voldoende gegevens voor evaluatiedoeleinden. De KNMP/WINAp verzorgt de analyse en de verslaglegging en zal begin 2010 de eindresultaten bekendmaken.

SFK-webrapportage

In de webrapportage selecteert de apotheker patiënten die in aanmerking komen voor medicijngesprekken, onder meer op leeftijd en aantal middelen dat ze gebruiken. Ook is het mogelijk de risicofactoren uit het Harm-onderzoek als extra selectiecriterium te gebruiken, zoals langdurig corticosteroïdegebruik zonder osteoporosepreventie.
De apotheker evalueert de medicatie samen met de huisarts en de geselecteerde patiënt. Voor een effectieve verbetering van de farmacotherapie voert de apotheker diverse gesprekken met de patiënt, met de huisarts en ten slotte weer met de patiënt. De apotheker legt activiteiten, verbeterplannen en tijdsbesteding online vast. Ook registreert hij in de webrapportage of huisarts en patiënt hiermee akkoord zijn. Aan het einde van het project evalueert de KNMP de inspanningen zoals gemoeide tijd per patiënt en de uitkomsten in termen van verholpen risicofactoren. Cruciaal hiervoor is dat de apotheker de stappen doorloopt en in de SFK-webrapportage vastlegt.

Status project

Inmiddels hebben zich driehonderd apotheken voor de Medicijn Gesprekken aangemeld, waarvan de helft deelneemt aan de Achmea Medicatie Check. Ter begeleiding stuurt de SFK periodiek mailings met informatie over de te volgen stappen. Deze dienen als suggestie; apothekers zijn vrij in het indelen van hun tijd gedurende het project. Om het project binnen de looptijd van twaalf maanden af te ronden, adviseert de SFK in de mailings welke stap de apotheker kan nemen.
Om deel te nemen aan de Achmea Medicatie Check is de apotheker overigens verplicht minimaal twintig patiënten te selecteren. Sinds februari 2009 zijn twee groepen gestart. De eerste groep is al bezig met stap 2: in overleg met de huisarts een farmacotherapeutisch behandelplan opstellen. De tweede groep neemt de farmacotherapeutische anamnese bij geselecteerde patiënten af, stap 1. Een derde groep is net begonnen en is bezig de patiënten te selecteren. Voor deze groep kunnen zich nog apothekers aanmelden.

Aanmelden

Inmiddels hebben de pioniers van Medicijn Gesprekken waardevolle aanbevelingen gedaan voor verbetering van de webrapportage, die de SFK nu oppakt om de web rapportage aan te passen. Zo is er een uitnodigingsbrief voor de huisarts toegevoegd en komen er meer opties om oplossingen vast te leggen. Apotheken die met Medicijn Gesprekken de toegevoegde waarde van de apotheker binnen de zorgketen willen aantonen, kunnen zich nog tot 15 juli 2009 aanmelden voor de derde groep. Meer informatie vindt u op de pagina Zorgondersteuning Medicijn Gesprekken.

  KNMP Projectondersteuning Medicijn Gesprekken

  De tijd die nodig is om de stappen voor Medicijn Gesprekken te doorlopen ligt tussen één en
  drie uur per patiënt. Ter voorbereiding: Maak afspraken voor samenwerking met de huisarts en
  overige zorgverleners. Spoor vervolgens geschikte patiënten op met behulp van de selectiemodule
  in de SFK-webrapportage en selecteer een aantal. Doorloop dan de volgende drie stappen.

 • Stap 1: Farmaceutische anamnese afnemen: met de patiënt medische voorgeschiedenis en
  gebruik, werkzaamheid en bijwerkingen van geneesmiddelen bespreken.
 • Stap 2: Farmacotherapeutisch behandelplan opstellen, naar aanleiding van farmaceutische
  anamnese en medicatie analyse, samen met de huisarts. De focus ligt op de juiste geneesmiddelen   
  voor de individuele patiënt. Hierbij stelt de apotheker vast wie – huisarts of apotheker –
  welke actie zal uitvoeren.
 • Stap 3: Farmacotherapeutisch behandelplan uitvoeren.

  Na afronding van de drie stappen evalueert de KNMP/WINAp de inspanningen en de bereikte
  resultaten en legt de uitkomsten vast in een verslag.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top