Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Meer nieuwe apothekers

Meer nieuwe apothekers

9 juli 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 28/29

Het aantal studenten dat in 2008 afstudeerde als apotheker laat voor het eerst in jaren weer een opleving zien. De toename van het aantal nieuwe apothekers zet naar verwachting ook de komende jaren door, gezien de populariteit van de opleiding farmacie.

De animo voor de studie farmacie lijkt onstuitbaar. Sinds 2002 mag de studie zich verheugen in een almaar stijgende belangstelling. Ultimo 2008 topte het aantal eerstejaarsstudenten aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht (228), Groningen (214) en Leiden (74) wederom, nu met een record van 516 ingeschrevenen. Dit zijn 9 eerstejaarsstudenten meer dan eind 2007.

Bijna 2500

Volgens de universiteiten stonden aan het begin van dit jaar 2482 studenten aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland ingeschreven. Dit zijn 330 studenten meer dan begin 2008, ofwel een groei van 15%. Vooral de opleidingslocaties in Utrecht en Groningen kenden een sterke groei van de studentenpopulatie. Het aantal studenten farmaceutische wetenschappen in Utrecht is in 2008 toegenomen van 1219 tot 1393 personen, een groei van 14%. In Groningen steeg het aantal studenten aan de farmaceutische opleiding met 150 van 691 tot 841 ingeschrevenen, een forse toename van 22%. Alleen het aantal studenten dat de opleiding bio-farmaceutische wetenschappen in Leiden volgt, is nauwelijks gegroeid. In totaal volgen 248 personen deze studie, 6 studenten meer dan een jaar eerder. Overigens leidt deze opleiding niet op tot apotheker, maar tot wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van geneesmiddelen.

Verhouding man-vrouw

De Stichting Farmaceutische Kengetallen constateert dat al enkele jaren meer vrouwen dan mannen farmacie studeren. In 2008 was 60% van de studenten een vrouw. Wel verschuift de verhouding tussen de seksen bij de eerstejaarsstudenten enigszins. Waar in 2006 nog 62% van de eerstejaarsstudenten van het vrouwelijke geslacht was, is dit percentage in 2008 afgenomen tot 57.

Meer apothekers

Het aantal personen die de farmaceutische faculteiten in Utrecht en Groningen met een apothekersdiploma verlaten, is voor het eerst sinds 2005 weer toegenomen. In 2008 studeerden 130 apothekers af aan deze opleidingsplaatsen. Het aantal afgestudeerden ligt hiermee een stuk hoger dan in 2007 toen 117 apothekers afstudeerden. De stijging heeft te maken met de oplevende belangstelling voor de studie farmacie in 2002, na een dip in de periode 1999-2001. Veel recent afgestudeerde apothekers zijn hun studie in 2002 begonnen. Dat was een jaar waarin de interesse in de farmacieopleiding weer steeg, gezien de toenemende aantallen eerstejaarsstudenten. Vanwege de ook na 2002 stijgende populariteit van de studie, is te verwachten dat de instroom van apothekers op de arbeidsmarkt aantrekt.
Van de 130 afgestudeerde apothekers kozen ongeveer 91 (70%) voor de openbare farmacie. De toename van het aantal werkzame apothekers in de openbare farmacie is het afgelopen jaar uitgekomen op 41. Dit betekent dat in 2008 zo’n 50 openbare apothekers het actieve vak verlieten.

figuur 1: Aantallen eerstejaarsstudenten farmacie en afgestudeerde apothekers in de periode 1999-2008

Na de dip in de periode 1999-2001 hebben de toegenomen aantallen eerstejaarsstudenten sinds 2002 ertoe geleid dat vanaf 2008 meer apothekers van de opleidingen afkomen. De ook na 2002 doorgezette stijging van het aantal eerstejaarsstudenten wijst erop dat de instroom van nieuwe apothekers ook de komende jaren voortduurt.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top