Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Apotheken verliezen fors op pakjesprijs

Apotheken verliezen fors op pakjesprijs

10 september 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 37

Het pakjesprijsmodel van Achmea en Agis heeft forse nadelige financiële consequenties voor apotheken. De verschillen tussen apotheken worden vooral bepaald door de gezondheidstoestand van de patiëntenpopulatie en de behandelkeuze van artsen. Het substitutiegedrag van apotheken heeft maar een beperkte invloed.

Achmea en Agis kondigden eind augustus een nieuw contracteringsbeleid aan. Deze verzekeraars leggen apotheken twee opties voor. De eerste optie is het Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apotheken (IDEA), ook wel pakjesprijsmodel genoemd. In dit model vergoedt Achmea € 2,40 per pakje, ongeacht het geneesmiddel dat in het pakje zit. In ruil daarvoor ontvangt de apotheek een verhoging van € 0,66 voor alle receptregels en wordt er bovendien geen clawback meer ingehouden op de multisourcegeneesmiddelen. De tweede optie is een preferentiebeleid voor ongeveer 80% van de multisourcegeneesmiddelen, dat daarmee het meest uitgebreide preferentiebeleid wordt. In afwijking van het huidige preferentiebeleid zal Achmea de multisourcegeneesmiddelen gebundeld in verschillende grote pakketten gaan aanbesteden. In navolging van Uvit (Univé, VGZ, IZA en Trias ) zal Achmea hierbij de prijsvorming buiten de taxeprijzen in de G-Standaard om organiseren. Op 1 oktober start de aanbestedingsprocedure. Apothekers moeten voor deze datum een keuze hebben gemaakt tussen de aangeboden opties. Daarnaast heeft concurrent Menzis een uitbreiding van het preferentiebeleid aangekondigd en leveranciers uitgenodigd om eveneens per 1 oktober hun prijzen aan te passen.

Verliesgevende pakjes

Achmea heeft begin september een lijst van geneesmiddelen gepubliceerd die deze verzekeraar rekent tot de multisourcegeneesmiddelen. Ook gaat Achmea naar verluid bij de berekening uit van een prijs per 30 standaarddagdoseringen (DDD’s) als verrekeningsmaat. Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de apotheekinkoopprijs van een multisourcegeneesmiddel momenteel bijna € 4,15 per 30 DDD’s. De pakjesprijs van Achmea ligt dus ruim 40% lager dan het werkelijke gemiddelde. Dit prijsverschil wordt niet gecompenseerd door een hogere receptregelvergoeding en de afschaffing van de clawback. Voor een gemiddelde apotheek in het primaire werkgebied van Achmea of Agis betekent dit een verlies van ruim € 50.000 op jaarbasis. Voor heel Nederland komt dit neer op een bedrag van zo’n € 25 miljoen.

Grote diversiteit

De pakjesprijzen van de verschillende multisourcegeneesmiddelen lopen sterk uiteen. Zo kosten tabletten met 10 mg van de ACE- remmer ramipril gemiddeld € 0,36 per 30 DDD’s, terwijl een flacon met 1000 mg injectiepoeder van het antimicrobiële middel ceftazidim ruim € 2100 per 30 DDD’s kost. Bij dergelijke extremen kunnen enkele patiënten het bedrijfsresultaat van een apotheek enorm beïnvloeden. Slechts 15% van de multisourcegeneesmiddelen hebben een pakjesprijs die lager is dan € 2,40. Juist dit sterk uiteenlopende prijsniveau per geneesmiddel(engroep) is de belangrijkste oorzaak van de verschillen in pakjesprijs per apotheek. Deze verschillen zijn groot. Een op de vijf apotheken heeft een pakjesprijs van € 3,64 of lager, terwijl een even groot deel een pakjesprijs van € 4,52 of hoger heeft. Geen enkele apotheek haalt op dit moment overigens een pakjesprijs van € 2,40. De verschillen liggen niet zozeer aan de substitutiegraad van deze apotheken, maar vooral aan verschillen in de gezondheidstoestand van de patiënt populatie en de behandelkeuze van artsen. Indien alle apotheken de gemiddelde substitutiegraad zouden halen, blijven de verschillen namelijk vrijwel even groot. Met de introductie van de pakjesprijs schuift de verzekeraar in feite zijn verzekeringstaak door naar de zorgverlener.

figuur 1: spreiding aantal apotheken naar gemiddelde apotheekinkoopprijs per 30 DDD’s

Geen enkele apotheek haalt op dit moment een pakjesprijs van € 2,40.
Indien alle apotheken de gemiddelde substitutiegraad zouden halen, blijven de verschillen in de pakjesprijs per apotheek vrijwel even groot. Bij de ‘duurste’ apotheken loopt de pakjesprijs op tot boven € 10.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top