Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2009 / Meer verstrekkingen door weekleveringen

Meer verstrekkingen door weekleveringen

8 oktober 2009, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 144 Nr 41

Door de introductie in juli 2008 van een tarief voor weekleveringen is het totaal aantal geregistreerde verstrekkingen van geneesmiddelen door openbare apotheken sterk gestegen. Sindsdien is het aantal verstrekkingen van receptgeneesmiddelen in een weekdoseersysteem stijgende.

Per 1 juli 2008 is een ander tariefsysteem voor de verstrekking van receptgeneesmiddelen van kracht geworden. Tot die datum was er één ongedifferentieerd tarief voor alle verstrekkingen van receptgeneesmiddelen, ongeacht de aard van de werkzaamheden die de verstrekkingen met zich mee brachten. Vanaf 1 juli 2008 is een gedifferentieerd tarief van kracht, waarbij naast een basistarief extra toeslagen in rekening mogen worden gebracht voor (bijzondere) bereidingen, voor verstrekkingen tijdens avond, nacht en op zondagen en voor de eerste uitgifte van geneesmiddelen. Sindsdien gelden twee basistarieven, namelijk één voor de standaarduitgifte en één voor de verstrekking van geneesmiddelen in weekdoseersystemen. Met deze weekleveringen ontvangt de patiënt zijn geneesmiddelen in afgemeten hoeveelheden, meestal in aparte zakjes voor ieder tijdstip dat hij geneesmiddelen moet innemen. Deze zakjes zitten als een sliert aan elkaar vast en worden doorgaans in de vorm van een rol aangeboden. Dit laatste wordt een Baxterrol genoemd, naar de machine waarmee de geneesmiddelen in zakjes worden verpakt. Weekleveringen vinden doorgaans plaats in situaties waarin patiënten niet (meer) goed in staat zijn om zelf de eigen geneesmiddelinname te regelen. Verzorgenden hoeven dan niet meer per keer geneesmiddelen uit allerlei potjes en strippen te halen en klaar te leggen.
Weekleveringen zijn overigens niet nieuw per juli 2008, het fenomeen bestaat al geruime tijd. Daarin is per 1 juli ook niets veranderd. Nieuw is wel dat daarvoor wekelijks een bedrag in rekening mag worden gebracht. Tot 1 juli 2008 was er maar één tarief voor de verstrekking van receptgeneesmiddelen. Zorgverzekeraars hebben destijds uit doelmatigheidsoverwegingen bepaald dat dit tarief maar één keer per 2 of 3 weken in rekening mocht worden gebracht, ook al werd wekelijks geleverd. Het tarief dat vanaf juli vorig jaar mag worden gedeclareerd, is 55% van een standaarduitgifte en bedraagt momenteel € 3,00.

Ontwikkeling

Tot juli 2008 registreerde de SFK wel alle weekleveringen, maar alleen het aantal gedeclareerde receptregelvergoedingen werd als levering meegeteld. Met de invoering van het gedifferentieerde tariefsysteem wordt iedere verstrekking in rekening gebracht en dus ook geteld. Het effect daarvan is een sterke stijging van het aantal receptgeneesmiddelenverstrekkingen door openbare apothekers halverwege 2008. Naast dit eenmalige effect is ook een trendmatige stijging waarneembaar. In juli 2008 waren er wekelijks 622.000 weekleveringen. Een jaar later, juli 2009, was dit toegenomen tot 895.000, een stijging van bijna 45%. Weekleveringen nemen daarmee in de apotheek een steeds voornamere plaats in. In juli 2009 bedroeg het aantal weekuitgiften 22% van het totaal aantal verstrekkingen. Een jaar eerder bedroeg dit aandeel nog 17%. Dit beeld wordt bevestigd door de toename van het aandeel standaarddagdoseringen (DDD‘s) dat via weekleveringen wordt verstrekt: 3,3% in juli 2008, en 4,2% in juli 2009. Deze toename moet mede in het licht gezien worden van het vervallen van de vergoeding per 1 september 2008 voor de thuiszorgmedewerkers om voor thuiswonenden de geneesmiddelen voor inname klaar te leggen. Vanaf dat moment geldt voor nieuw-geïndiceerden dat deze taak een verantwoordelijkheid is van de apotheek.

Meest in de baxterrol

De lijst van de meest via de baxterrollen verstrekte geneesmiddelen wordt aangevoerd door de trombocytenaggregatieremmer acetylsalicylzuur. In augustus 2009 waren er wekelijks ongeveer 51.000 verstrekkingen van dat middel. De bètablokker metoprolol staat met 38.000 verstrekkingen op de tweede plaats, gevolgd door het plasmiddel furosemide met 37.000 wekelijkse leveringen. In juli 2008 werd 8% van de DDD‘s van acetylsalicylzuur verstrekt in een weekdoseersysteem. In augustus van dit jaar is dit opgelopen naar 11%.

figuur 1: geneesmiddelenverstrekkingen per maand (x miljoen)

De introductie van de nieuwe tariefstructuur laat een trendbreuk zien. Niet alleen neemt het aantal verstrekkingen toe doordat weekleveringen vaker worden gedeclareerd, ook vertoont het aantaal weekleveringen een stijging.

tabel 1: Top 10 weekleveringen per week in augustus 2009

Rang geneesmiddel werkzaamheid aantal weekafleveringen
1Acetylsalicylzuurbloedplaatjesaggregatieremmer51.000
2Metoprololbètablokker38.000
3Furosemideplasmiddel37.000
4Simvastatinecholesterolverlager29.000
5Omeprazolmaagzuurproductieremmer29.000
6Pantoprazolmaagzuurproductieremmer27.000
7Metformineoraal bloedglucoseverland middel27.000
8Isosorbidemononitraatbij angina pectoris18.000
9Temazepamslaapmiddel15.000
10Hydrochloorthiazideplasmiddel15.000

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top