Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2010 / Meer afgestudeerden in afnemende arbeidsmarkt

Meer afgestudeerden in afnemende arbeidsmarkt

20 augustus 2010, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 145 Nr 33/34

In 2009 komen weer meer afgestudeerde apothekers van de opleidingen af dan in voorgaande jaren. Door een relatief hoog vertrek van apothekers uit de openbare farmacie zijn er in 2009 voor het eerst minder apothekers werkzaam dan voorheen.

Sinds 2002 mag de studie farmacie en farmaceutische wetenschappen zich verheugen in een grote mate van belangstelling. Het aantal eerstejaarsstudenten aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht (228), Groningen (164) en Leiden (102) lag eind 2009 weliswaar iets onder het niveau van 2008, maar was met 494 ingeschrevenen wederom historisch hoog te noemen.

Minder studenten

Volgens de universiteiten stonden aan het begin van dit jaar 2.439 studenten aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland ingeschreven. Dit zijn 43 studenten minder dan een jaar daarvoor. Het aantal studenten farmaceutische wetenschappen in Utrecht is in 2009 afgenomen van 1.393 tot 1.318 personen, een daling van 5%. In Groningen nam het aantal studenten aan de farmaceutische opleiding eveneens af met 5%, van 841 tot 796 ingeschrevenen. Alleen het aantal studenten dat de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden volgt, is aanzienlijk gegroeid. In totaal volgden 325 personen deze studie, 77 studenten meer dan een jaar eerder (+30%). Overigens leidt deze opleiding niet op tot apotheker, maar tot wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van geneesmiddelen.

Vrouwenstudie

Reeds enkele jaren studeren meer vrouwen dan mannen farmacie. In 2009 was 60% van de studenten een vrouw, net als het jaar daarvoor. Het overwicht van de vrouwen is hiermee niet meer zo sterk als in 2003, toen nog 63% van alle farmaciestudenten een vrouw betrof. Wel verschuift de verhouding tussen de seksen bij de eerstejaarsstudenten enigszins. Waar in 2006 nog 62% van de eerstejaarsstudenten van het vrouwelijke geslacht was, is dit afgenomen tot 57% in 2009.

Meer afgestudeerden

Het aantal personen dat de farmaceutische faculteiten in Utrecht en Groningen met een apothekersdiploma verlaat, is vanaf 2008 aan het stijgen. In dat jaar studeerden 130 apothekers af aan deze opleidingsplaatsen. In 2009 is het aantal afgestudeerden verder gestegen tot 142 apothekers en ligt hiermee een stuk hoger dan de 117 apothekers die in 2007 afstudeerden. De stijging heeft te maken met een opleving van belangstelling voor de studie farmacie in 2002, na een dip in de periode 1999-2001. Velen van de recent afgestudeerde apothekers zijn hun studie in 2003 begonnen. Vanwege de sindsdien alsmaar stijgende populariteit van de studie, is te verwachten dat de instroom van apothekers op de arbeidsmarkt ook de komende jaren nog verder zal aantrekken.

Minder werkzame openbaar apothekers

Van de afgestudeerde apothekers kiest zo’n 70% (99 personen) voor de openbare farmacie. In 2009 bedroeg het aantal werkzame beherend en tweede apothekers 2.877, dat is 35 apothekers minder dan in 2008 (-1,2%), Dit betekent dat het aantal werkzame apothekers in de openbare farmacie het afgelopen jaar is afgenomen. Gelet op deze instroom betekent dit dat het afgelopen jaar 134 openbare apothekers het actieve vak verlieten. Hiermee ligt de uitstroom ver boven het niveau van eerdere jaren.

Het is voor het eerst sinds jaren dat er minder werkzame openbaar apothekers zijn. In voorgaande jaren groeide het totaal aantal apothekers met gemiddeld 1,8% per jaar. Tegenover deze daling staat een toenemende zorgvraag, uitgedrukt in verstrekte DDD’s, het afgelopen jaar een toename van 2,7%. Dat de zorgvraag stijgt tegenover een daling van het aantal openbaar apothekers baart zorgen.

figuur 1: Aantallen eerstejaarsstudenten farmacie en afgestudeerde apothekers (periode 2000-2009)

Het toegenomen aantal eerstejaarsstudenten sinds 2002 heeft geleid tot een toename in het aantal afgestudeerde apothekers vanaf 2008 die naar verwachting de komende jaren zal voortduren. In 2009 is voor het eerst sinds 2001 het aantal eerstejaarsstudenten afgenomen.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top