Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2010 / Steeds meer geneesmiddelen onder de WGP

Steeds meer geneesmiddelen onder de WGP

25 november 2010, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 145 Nr 46/47

De prijzen van receptgeneesmiddelen lagen in oktober 2010 ruim 22% lager dan in januari 2008. Ruim 40% van deze daling kan worden toegeschreven aan de Wet Geneesmiddelprijzen. De invloed van deze wet blijft sterk omdat de overheid deze gebruikt om voor steeds meer geneesmiddelen maximumprijzen vast te stellen.

Via de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) kan de overheid aan leveranciers van receptgeneesmiddelen de verplichting opleggen om hun geneesmiddelen niet boven het gemiddelde niveau te prijzen van dat in vier ons omringende landen. Dit zijn België, Duitsland, Frankrijk en Groot–Brittannië. Vanaf 1996 stelt de overheid jaarlijks tweemaal de maximumprijzen vast. De SFK bepaalt de ontwikkeling van het prijspeil door maandelijks de totale kosten van de door openbaar apothekers verstrekte geneesmiddelen te vergelijken met de totale kosten van dezelfde hoeveelheid van dezelfde geneesmiddelen tegen de prijzen van de volgende maand (SFK–prijsindex). Wijzigingen in aantal en aard van de verstrekte geneesmiddelen hebben daardoor geen invloed op het prijspeil.

Nieuwe prijzen

Als gevolg van het preferentiebeleid, de vrijwillige prijsverlagingen vanwege het transitieakkoord en de WGP is het prijspeil van receptgeneesmiddelen sinds januari 2008 gedaald met 22,5%. Ruim 40% van deze daling is toe te schrijven aan de WGP. De WGP is momenteel het belangrijkste instrument van de overheid om invloed uit te oefenen op de geneesmiddelenprijzen. De meest recente vaststelling van de maximumprijzen heeft in oktober 2010 geleid tot een daling van het prijspeil van receptgeneesmiddelen met 2,4%. In april van dit jaar leidden aanpassingen van de maximumprijzen al tot een daling van 0,8%. Hierdoor komt de totale prijsdaling als gevolg van de WGP in 2010 op 3,2% uit. Dit ligt in lijn met de afgelopen jaren waarin prijsdalingen van gemiddeld 3 tot 4% per jaar aan de WGP waren toe te schrijven. Absoluut gezien komt dit voor 2010 neer op een besparing van bijna € 100 miljoen.

Nieuw onder de WGP

De overheid heeft niet voor alle receptgeneesmiddelen een maximumprijs vastgesteld. Wel vallen er steeds meer geneesmiddelen onder de WGP. Begin 2008 waren maximumprijzen vastgesteld voor nog slechts ongeveer 1250 geneesmiddelen op PRK–niveau. Dit niveau kenmerkt zich door een unieke combinatie van werkzame stof(fen), sterkte, toedieningsvorm en andere relevante eigenschappen. Op dit moment is dat aantal geneesmiddelen opgelopen tot bijna 1600. In vergelijking met april 2010 vallen zo’n 60 geneesmiddelen (PRK’s) voor het eerst onder de WGP. De impact van de hierdoor in oktober 2010 afgedwongen prijsverlagingen is aanzienlijk. Samen waren ze verantwoordelijk voor een prijsdaling van € 38 miljoen op jaarbasis. De middelen die hier in volgorde van belang aan bijdroegen, waren gosereline, leuproreline, interferon beta–1a, somatropine en lanreotide.

Nieuw Generiek

Andere middelen die relatief sterk bijdroegen aan het effect van de prijsdaling waren geneesmiddelen waarvan het patent recent is verlopen, zoals clopidogrel, pantoprazol, losartan (met diurectica) en perindopril. De prijsverlaging bij deze middelen heeft overigens vrijwel uitsluitend betrekking op de spécialités en niet op de generieke varianten. Deze zijn mede onder druk van het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid al veel lager geprijsd dan de maximumprijs.

tabel 1: Top 10 Prijsdalingen ten gevolge van nieuwe maximumprijzen per oktober 2010 (ten opzichte van het prijsniveau september 2010)

Rang Werkzame
stof(fen)
Merknaam  Prijsmutatie 
in mln €
op jaarbasis
  Prijsmutatie  
in %
1Gosereline*Zoladex-13,6-35%
2Leuproreline*Eligard, Lucrin-6,6-36%
3Interferon beta-1a*Avonex, Rebif-6,1-15%
4Somatropine*Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropinaq, Omnittope, Zomacton-4,3-8%
5ClopidogrelGrepid, Iscover, Plavix-4-24%
6PantoprazolPantozol-3,4-15%
7LosartanCozaar, Entrizen-3,1-28%
8Losartan met diureticaCozaar Plus, Entrizen, Fortzaar, Hyzaar-2,4-25%
9AtorvastatineLipitor-1,9-1%
10Lanreotide*Somatuline-1,7-24%

 Vooral geneesmiddelen (gemarkeerd met een *) die in oktober 2010 voor het eerst onder de WGP vielen, dragen bij aan een lager prijspeil.

 figuur 1: Prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen op basis van de SFK prijsindex (januari 2008 = 100%)

Het prijspeil van receptgeneesmiddelen is ten opzichte van januari 2008 gedaald met 22,5%. Ruim 40% van deze prijsdaling kan worden toegeschreven aan de WGP.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top