Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2012 / Opnieuw dure middelen naar ziekenhuisbudget

Opnieuw dure middelen naar ziekenhuisbudget

30 november 2012, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 147 Nr 48

In navolging van de TNF-alfaremmers vallen groeihormonen en orale oncolytica vanaf 1 januari 2013 waarschijnlijk volledig onder het budget van de ziekenhuizen. De SFK verwacht dat openbare apotheken in 2012 voor € 192 miljoen aan deze middelen ten laste van de zorgverzekering zullen verstrekken.

Ondanks dat de minister het besluit tot deze overheveling heeft genomen, is dit nog niet formeel. De minister heeft wel een aanwijzing naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gestuurd, maar de NZa heeft op basis hiervan nog geen beleidsregel gepubliceerd. Desondanks is de verwachting dat de kosten van groeihormonen en orale oncolytica per 1 januari 2013 tot het budget van het ziekenhuis behoren. Hiermee volgt de overheveling van deze middelen op die van de TNF-alfaremmers per 1 januari van dit jaar. Met de overheveling van de TNF-alfaremmers en de daaraan verwante geneesmiddelen was in 2011 een bedrag van € 373 miljoen gemoeid via openbare apotheken. Bij de overheveling van groeihormonen en orale oncolytica gaat het in totaal om € 192 miljoen.

Openbare apotheken verstrekken naar verwachting in 2012 aan ruim 11.000 mensen groeihormonen of orale oncolytica. Het is momenteel onduidelijk waar de gebruikers van deze geneesmiddelen zich volgend jaar moeten melden.

Orale oncolytica

Van de in 2013 over te hevelen middelen nemen de orale oncolytica het overgrote deel van de omzet voor hun rekening. Op basis van de cijfers tot en met september verwacht de SFK voor geheel 2012 een omzet aan deze middelen van € 142 miljoen. Van de totale omzet aan de veertien over te hevelen werkzame stoffen* nemen lenalidomide (Revlimid) en imatinib (Glivec) ruim de helft voor hun rekening. Artsen zetten lenalidomide in combinatie met dexamethason in bij de behandeling van de ziekte van Kahler. Bij apothekers staat lenalidomide sinds begin van dit jaar ook bekend als een middel dat voor een extra verliespost zorgt. In maart van dit jaar verhoogde de fabrikant de prijzen met ongeveer 2%, terwijl een aantal verzekeraars de vergoeding aan de apotheek baseert op een lagere historische prijs. In juni volgde prijsverhoging van nog eens 6%. De apotheek draait in die situaties op voor het verschil, dat bij dit middel kan oplopen tot enkele honderden euro’s per verstrekking.Onder druk van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) verlaagde de fabrikant de prijzen van Revlimid in oktober met gemiddeld 6%, maar desondanks blijft het verliesgevend.

Groeihormonen

Bij de groeihormonen staan somatropine (verkrijgbaar onder diverse merknamen als Genotropin, Humatrope, Norditropin) en mecasermine (Increlex) op de nominatie om te worden overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. De totale uitgaven aan deze middelen zullen in 2012 naar verwachting uitkomen op € 51 miljoen. Somatropine maakt hiervan verreweg het grootste deel uit.

Onzeker

De SFK baseert deze prognose op de gerealiseerde uitgaven tot en met september en een inschatting voor de laatste drie maanden van dit jaar. Deze inschatting heeft een meer dan normale onzekerheidsmarge. Een aantal zorgverzekeraars heeft, uit angst dubbel te betalen, de apothekers opgedragen de verstrekkingen van de over te hevelen geneesmiddelen te beperken. Verzekeraars dreigen apothekers te korten op hun declaratie als zij deze middelen verstrekken voor een gebruiksperiode die na de eerste week van januari 2013 eindigt. Deze opdracht is volgens de KNMP een eenzijdige aanpassing van de overeenkomst en daarmee niet zonder meer rechtsgeldig. Overigens bleek eind vorig jaar eenzelfde strategie van verzekeraars bij de overheveling van de TNF-alfaremmers wel degelijk effectief. Ondanks dat de overheveling van de TNF-alfaremmers is ingegeven vanuit besparingsmotieven, is nog niet bekend of het ook daadwerkelijk tot kostenvermindering heeft geleid.

*) Van een van de werkzame stoffen, everolimus, geldt de overheveling wel voor Afinitor en Votubia,maar niet voor Certcia.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top