Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2012 / Top 20 geneesmiddelen veilig voor kinderen

Top 20 geneesmiddelen veilig voor kinderen

16 november 2012, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 147 Nr 46

Een derde van de twintig geneesmiddelen die kinderen van 10 jaar en jonger het vaakst gebruiken, is niet specifiek geregistreerd voor deze leeftijdsgroep. Desondanks zijn alle middelen uit die top 20 veilig voor kinderen. Het Kinderformularium biedt uitkomst voor medicijnen zonder registratie voor kinderen.

Ook VWS-minister Edith Schippers is van mening dat het Kinderformularium onmisbaar is voor het veilig voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen en dat het bijdraagt aan een vermindering van medicatiefouten. In de kindergeneeskunde is het vaak onvermijdelijk een geneesmiddel off-label voor te schrijven. Het betreft in veruit de meeste gevallen geneesmiddelen die wel geregistreerd zijn voor volwassenen en oudere kinderen, maar niet voor jonge kinderen. Het ontbreken van on-label-medicijnen voor kinderen wordt veroorzaakt door enerzijds de strenge regels voor onderzoek bij kinderen en anderzijds de onaantrekkelijke kosten/baten-verhouding van dergelijke onderzoeken voor de farmaceutische industrie.

Kinderformularium onmisbaar

Als een geneesmiddel niet is geregistreerd voor kinderen, betekent dit niet dat dit middel verboden is voor kinderen. Als er geen aanwijzing is dat het geneesmiddel schadelijk is voor een kind, kan een arts, afhankelijk van de ernst van de aandoening, toch overwegen om het middel voor te schrijven. Daarbij is het Kinderformularium, een uitgave van het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK), van onmisbare betekenis. Het Kinderformularium maakt voor die geneesmiddelen alsnog de afweging tussen effectiviteit en veiligheid op basis van de beschikbare literatuur. De conclusies worden vertaald naar praktische, evidence-based, informatie voor artsen en apothekers.

Top 20 veilig

Het meest door kinderen van 10 jaar en jonger gebruikte geneesmiddel is amoxicilline. In 2011 verstrekten Nederlandse apotheken dat aan 320.000 kinderen uit deze leeftijdsgroep. Op de tweede plaats komt salbutamol. Van de twintig in 2011 meest toegepaste geneesmiddelen (op ATC5-niveau) bij kinderen die jonger zijn dan 11 jaar, hebben zeven geen specifieke registratie voor het gebruik in deze leeftijdsgroep. Dit zijn zonder uitzondering geneesmiddelen voor uitwendig gebruik, waarvoor in de registratiegegevens geen terughoudendheid bij het gebruik bij kinderen wordt genoemd. Het gebruik is daarmee veilig te noemen. Voor alle geneesmiddelen in de lijst die via de mond of luchtwegen worden gebruikt, bestaat een registratie voor kinderen. Twee van de twintig middelen komen niet voor in het Kinderformularium, waaruit voorzichtig de conclusie kan worden getrokken dat de redactie van het Kinderformularium voor deze geneesmiddelen geen plaats in de praktijk ziet weggelegd.

tabel 1: Top 20 van meest gebruikte geneesmiddelen door kinderen tot 11 jaar in aantallen gebruikers in 2011

 

Geneesmiddel (ATC-Code)

toepassing

aantal kinderen

Kinderregistratie

1

Amoxicilline (J01CA04)

bacteriële infecties

320.000

vanaf 0 jr

2

Salbutamol (R03AC02)

luchtwegverwijding

170.000

vanaf 0 jr (afh. van toediening)

3

Neutrale zalven en crèmes (D02AX)

Diverse toepassing

160.000

n.v.t.

4

Fusidinezuur (D06AX01)

huidinfecties

135.000

geen kinderregistratie

5

Hydrocortison (D07AA02)

o.a. bij eczeem

110.000

geen kinderregistratie

6

Amoxicilline met clavulaanzuur (J01CR02)

bacteriële infecties

85.000

vanaf 0 jr

7

Desloratadine (R06AX27)

allergie

83.000

vanaf 1 jr

8

Fluticason (R03BA05) via luchtwegen

astma

75.000

vanaf 1 jr

9

Hydrocortison met miconazol (D07XA01)*

Schimmelinfecties, huid

60.000

geen kinderregistratie

10

Azitromycine (J01FA10)

bacteriële infecties

56.000

vanaf 1 jr

11

Triamcinolon (D07AB09)

o.a. bij eczeem

56.000

geen kinderregistratie

12

Macrogol (A06AD15)

verstopping (laxeermiddel)

55.000

vanaf 0,5 jr

13

Dexamethason met antibioticum (S02CA06)*

oorontsteking

47.000

geen kinderregistratie

14

Fusidinezuur (S01AA13)

oogontsteking

46.000

geen kinderregistratie

15

Chlooramfenicol (S01AA01)

oogontsteking

42.000

geen kinderregistratie

16

Domperidon (A03FA03)

misselijkheid, braken,

41.000

vanaf 2 mnd

17

Hydrocortison met antibioticum (S02CA03)

Infectie uitwendige oor

40.000

vanaf 6 weken

18

Methylfenidaat (N06BA04)

ADHD

38.000

vanaf 6 jr

19

Claritromycine (J01FA09)

bacteriële infecties

32.000

vanaf 0 jr

20

Macrogol, combinatiepreparaten (A06AD65)

verstopping (laxeermiddel)

32.000

vanaf 1 jr

Alle in de tabel vermelde geneesmiddelen zonder kinderregistratie zijn toch veilig voor gebruik bij kinderen.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top