Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2012 / Vrije markt voor vaginaal antischimmelmiddel

Vrije markt voor vaginaal antischimmelmiddel

14 december 2012, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 147 Nr 50

Het vaginale antischimmelmiddel clotrimazol is sinds april van dit jaar niet alleen op recept, maar ook zonder recept via apotheek en drogisterijen verkrijgbaar. Hiermee begeeft het middel zich op een markt die tot nu toe gesloten is voor andere vaginale antischimmelmiddelen.

De markt van middelen die schimmelinfecties in de vagina bestrijden, beperkte zich tot april 2012 tot geneesmiddelen die alleen op voorschrift van een arts in de apotheek verkregen konden worden. Sinds die maand is daarin verandering gekomen, omdat aan twee producten uit de clotrimazol-reeks van Canesten GYNO de UAD-status is toegekend. Dat wil zeggen dat deze varianten ook zonder recept via apotheek en drogist verkrijgbaar zijn. Hoe vaak drogisten deze middelen verstrekken, onttrekt zich aan het beeld van de SFK.

Marktontwikkeling

Het meest door Nederlandse apotheken verstrekte geneesmiddel bij een vaginale schimmelinfectie is het receptplichtige miconazol (Gyno-Daktarin). Het aantal verstrekkingen van dit middel kwam in de maanden september tot en met november van dit jaar uit op 109.000. Dat is 4% minder dan in dezelfde maanden van 2011. Clotrimazol (Canesten GYNO), dat de tweede positie inneemt, liet in dezelfde periode een stijging van 11% zien tot 34.000 afleveringen. Ongeveer de helft van deze verstrekkingen had betrekking op de receptplichtige varianten van clotrimazol, de rest betreft de UAD-varianten. Het overgrote deel daarvan verliet de apotheek als handverkoop, dus zonder recept, maar toch lag aan ongeveer een derde van de UAD uitgiften een recept van een arts ten grondslag. Opvallend is dat in deze maanden de apotheken  in totaal 12.000 keer minder vaak miconazol of clotrimazol tegen vaginale schimmelinfecties op recept verstrekten dan in dezelfde periode in 2011. Dit komt neer op een daling van 8,3%.

Wijziging afleverstatus

Per april van dit jaar zijn Canesten GYNO I tablet (een tablet voor vaginale toepassing met 500 mg clotrimazol) en Canesten GYNO crème (een vaginale crème met 10 mg clotrimazol per gram) ook zonder recept verkrijgbaar. Op aanvraag van fabrikant Bayer heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in januari besloten de afleverstatus van deze geneesmiddelen te wijzigen van Uitsluitend Recept (UR) naar Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD). In 2010 oordeelde het CBG nog dat de UR-status gehandhaafd moest blijven. Als redenen hiervoor voerde het CBG het mogelijke risico aan dat vrouwen te laat een arts raadplegen en dat ze een onjuiste behandeling krijgen vanwege een verkeerde zelfdiagnose. Bayer heeft hierop een studie aan het CBG voorgelegd waaruit bleek dat vrouwen met vaginale klachten sowieso een bezoek naar een arts zo lang mogelijk uitstellen. Ze wachten af of maken gebruik van vrij verkrijgbare producten. Als een vaginaal antischimmelmiddel zonder recept verkrijgbaar zou zijn, dan zouden vrouwen juist eerder met een behandeling beginnen. Het CBG is gezwicht, maar verplichtte de fabrikant wel om in de bijsluiter onder meer de belangrijkste alarmsymptomen op te nemen waarop een vrouw alert dient te zijn en altijd een arts moet raadplegen. Hiermee zijn Canesten GYNO I tablet en Canesten GYNO crème de enige vaginale antischimmelmiddelen die zonder voorschrift van een arts verstrekt mogen worden.

Vergoeding

Behalve Canesten GYNO I tablet en Canesten GYNO crème houdt Bayer ook nog receptplichtige varianten van clotrimazol in de handel: vaginale tabletten met 200 mg clotrimazol en een vaginale crème die 20 mg werkzame stof per gram bevat. Omdat van deze varianten de UR-status niet is gewijzigd, geldt dat ook voor hun vergoedingsstatus. Ze komen gewoon in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket. Van de middelen die sinds april van dit jaar zonder recept verkrijgbaar zijn, is met het toekennen van de UAD-status het recht op vergoeding komen te vervallen, zelfs al schrijft een arts het middel voor. Het is opvallend dat de behandelduur van beide receptplichtige varianten van clotrimazol drie dagen bedraagt. Hiermee valt de behandelduur precies tussen de behandelduren van de vrij verkrijgbare producten in. Canesten GYNO 500 mg tablet is een eenmalige kuur en Canesten 10 mg crème voorziet in een zesdaagse behandeling om de schimmel te doden.

figuur 1: Aantal verstrekkingen van Clotrimazol (Canesten GYNO) per maand, vanaf maart 2012

2012-50-f1

Clotrimazol verlaat sinds april 2012 voor een omvangrijk deel de apotheek zonder recept. Tot die tijd waren alleen de UR-varianten beschikbaar. Daarna zijn de UAD-varianten beschikbaar die de patiënt zowel op recept als zonder recept kan krijgen. De piek in het aantal verstrekkingen in de zomer is een jaarlijks terugkerend fenomeen.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top