Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / CVRM-medicatie: Simvastatine groeit meest

CVRM-medicatie: Simvastatine groeit meest

12 juni 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 24

Het gebruik van geneesmiddelen bij cardiovasculair risicomanagement neemt gestaag toe. Binnen die groep steeg in de afgelopen vijf jaar het gebruik van cholesterolverlagers tweemaal zo sterk als gemiddeld.

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten (HVZ), zoals hartfalen, angina pectoris en hart- of herseninfarct. Voor de aanduiding van de groep geneesmiddelen die daarbij kunnen worden ingezet, hanteert de sfk een arbitraire definitie die is gebaseerd op het tweede niveau van het ATC–classificatiesysteem: antistollingsmiddelen (B01), hartmiddelen (C01), cholesterolverlagers (C10) en middelen tegen hoge bloeddruk. De laatstgenoemde groep omvat ruwweg plasmiddelen (C03), bètablokkers (C07), calciumantagonisten (C08), RAAS–remmers (C09) en specifieke antihypertensiva (C02). Het gebruik van deze middelen vertoont al jaren een gestaag stijgende lijn. Het aantal door Nederlandse apotheken verstrekte standaarddagdoseringen (DDD) aan CVRM-middelen is in vijf jaar gestegen van bijna 2,65 miljard in 2008 tot 3,15 miljard in 2013. Dat komt neer op een toename van gemiddeld 3,5% per jaar. Dat gemiddelde geldt niet voor alle individuele ATC2-groepen. De sterkste groei hebben de cholesterolverlagers met een gemiddelde stijging van 7% per jaar. De hartmiddelen – met nitraten en digoxine als belangrijkste vertegenwoordigers – vertonen daarentegen een daling van gemiddeld 2% per jaar. Antistollingsmiddelen en raas-remmers kennen over de afgelopen vijf jaar een gemiddelde toename, terwijl er groei noch verlies is voor de diuretica. De cholesterolverlagers vertonen over de periode 2008 – 2013 niet alleen de hoogste stijging qua gebruik op ATC2- niveau, maar van alle cvrm-geneesmiddelen hebben de statines op het niveau van geneesmiddelkeuze (ATC5) onderling ook de grootste verschuivingen qua marktaandeel ondergaan.

Marktaandelen

Het aandeel van simvastatine onder de statines (ATC4) steeg – op basis van DDD’s – in die periode met 14%-punt van 38% naar 52%. Deze toename ging ten koste van de aandelen van vooral atorvastatine (-9%-punt) en pravastatine (-3%-punt). Voor beide geldt trouwens dat er, ondanks verlaging van de marktaandelen, absoluut gezien in 2013 meer DDD’s zijn verstrekt dan 2008. Binnen de TAR’s, onderdeel van de antistollingsmiddelen, deed zich ook een aanzienlijke verschuiving voor. Het aandeel carbasalaatcalcium nam met 9,5%-punt af. Hiervan profiteerden vooral acetylsalicylzuur – chemisch gezien dezelfde werkzame stof – en dipyridamol, met respectievelijk een winst van 4,5%-punt en 3,5%-punt. Naarmate de marktaandelen van de verschillende werkzame stoffen binnen een ATC4-groep in de afgelopen vijf jaar sterker zijn verschoven staat de ATC4-groep hoger in de lijst met verschoven marktaandelen.

Therapietrouw

Bij toepassing van CVRM-middelen is het zaak dat de middelen consequent en volgens doseringsadvies worden gebruikt. De webrapportage therapietrouw ondersteunt apothekers bij het opsporen van patiënten die mogelijk niet therapietrouw zijn. De SFK heeft in samenwerking met de KNMP de rapportage verbeterd. De rapportage is vanaf nu overzichtelijker en apothekers zijn met minder  klikken bij de lijst met patiënten die mogelijk niet therapietrouw zijn.

 

Tabel 1: verschuiving marktaandelen van CVRM-geneesmiddelen binnen ATC4-groepen, 2008-2013

ATC4

groepsnaam

verschoven marktaandelen binnen ATC4

grootste mutatie

+/-

mutatie

C10AA

statines

28,2 %-punt

simvastatine

+14,1 %-punt

B01AC

trombocytenaggregatie-remmers (TAR)

19,4 %-punt

carbasalaatcalcium

– 9,4 %-punt

C09AA

ACE-remmers

17,4 %-punt

perindopril

+ 5,4 %-punt

C08CA

calciumantagonisten (dihydropyridinederivaten)

16,6 %-punt

nifedpine

– 6,8 %-punt

C07AB

selectieve bètablokkers

12,2 %-punt

atenolol

– 5,6 %-punt

C09CA

angiotensine-II-antagonisten

10,2 %-punt

valsartan

+ 4,0 %-punt

C01DA

nitraten

8,5 %-punt

isosorbidemononitraat

+ 4,2 %-punt

C03CA

diuretica (sulfonamiden)

0,7 %-punt

furosemide

+ 0,3 %-punt

C03AA

diuretica (thiaziden)

0,6 %-punt

hydrochloorthiazide

+ 0,3 %-punt

Statines kenden de grootste marktaandeel verschuivingen sinds 2008


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top