Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Diclofenac aan kop in 2013

Diclofenac aan kop in 2013

30 januari 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 5

Openbare apotheken verstrekten in 2013 diclofenac aan 1,5 miljoen mensen. Daarmee is het ook in 2013 het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers. Uitgedrukt in ddd’s is omeprazol het meest gebruikt.

Het totaal aantal verstrekkingen van pakketgeneesmiddelen door apotheken kwam in 2013 uit op 228 miljoen, een stijging van 4,0% ten opzichte van 2012. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) groeide het volume in 2013 met 1,9%.

Top 10

In de top 10 van de pakketgeneesmiddelen met de meeste gebruikers komen vier middelen voor die chronisch gebruikt worden (rood in tabel). De overige worden doorgaans incidenteel toegepast. De top 10 is weinig veranderd ten opzichte van het jaar daarvoor. Doxycycline is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor acetylsalicylzuur. Verder valt op dat de antibiotica in de top 10 minder gebruikers hadden dan in 2012. Vaak zijn variaties in de gebruikerscijfers van antibiotica terug te voeren op weersomstandigheden in vooral herfst en winter.  Op de ranglijst van pakketgeneesmiddelen met de meeste verstrekkingen nemen de chronisch gebruikte middelen uit de gebruikers-top 10 onder aanvoering van omeprazol de eerste vier posities in. Dezelfde middelen staan ook prominent in de top 10 van pakketgeneesmiddelen met de meest verstrekte ddd’s. Van omeprazol hebben alle cijfers alleen betrekking op het deel dat voor vergoeding in aanmerking komt. Sinds 2012 is de vergoeding van maagzuurremmers beperkt.

Stijgers en dalers

Van de colecalciferol (vitamine D3, niet in de top 10) verdubbelde in 2013 het aantal gebruikers bijna. Deze cijfers ondersteunen de gewijzigde kijk op osteoporose die al enig jaren waarneembaar is en die eind 2012 is vastgelegd in de nieuwe nhg-standaard fractuurpreventie. Het aantal gebruikers kwam in 2013 uit op ruim 450.000. Binnen de top 10 stijgt het aantal gebruikers van maagzuurremmer omeprazol het meest (+39.000). Broertje pantoprazol doet het met een plus van 50.000 beter en komt uit op 630.000 gebruikers. Diclofenac, de aanvoerder van de lijst pakketmiddelen met de meeste gebruikers, is ook het middel met de hoogste daling, min 125.000 gebruikers. Doxycycline volgde met 80.000 minder gebruikers. Combinatiepreparaten van codeïne met paracetamol zijn uit de lijsten met pakketgeneesmiddelen verdwenen, omdat die sinds 2013 niet meer voor vergoeding in aanmerking komen (450.000 gebruikers in 2012).

tabel 1: Top 10 pakketgeneesmiddelen naar aantal gebruikers in 2013 (en procentuele mutaties t.o.v. 2012)

ranggeneesmiddel toepassinggebruikers
(in mln)
verstrekkingen
(in mln)
DDD’s
(in mln)
1diclofenac (1)Ontstekingsremmer en pijnstiller1,47 (-7,8%)2,5 (-7%)48 (-6%)
2amoxicilline (2)Bij bacteriële infectie1,14 (-1,2%)1,3 (-2%)11 (+4%)
3simvastatine (3)Verlaging cholesterol1,14 (+2,2%)8,1 (+8%)335 (+5%)
4metoprolol (4)o.a. angina pectoris, verhoogde bloeddruk1,10 (-0,4%)8,5 (+6%)180 (-1%)
5omeprazol (5)maagzuurremmer1,07 (+3,8%)7,2 (+12%)370 (+11%)
6indifferente dermatica (6)op de huid, bij o.a eczeem1,00 (+6,7%)1,9 (+8%)325 (+9%)
7macrogol combinaties (7)Obstipatie, darmlediging0,90 (+2,0%)1,9 (+3%)39 (+6%)
8salbutamol (8)Luchtwegverwijder0,83 (-2,7%)1,7 (-3%)53 (-2%)
9acetylsalicylzuur (11)Remming bloedplaatjesaggregatie0,79 (+4,4%)8,2 (+9%)220 (+4%)
10amoxicilline/ clavulaanzuur (9)Bij bacteriële infectie0,77(-7,1%)0,9 (-7%)10 (-7%)

rood: middelen die chronisch gebruikt worden

Ondanks de afname van het aantal gebruikers van diclofenac, telt dit middel ook in 2013 nog steeds de meeste gebruikers


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top