Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Flinke stijging volwassen gebruikers methylfenidaat

Flinke stijging volwassen gebruikers methylfenidaat

30 oktober 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 44

Bij volwassenen is sprake van een relatief sterk toenemend aantal gebruikers van methylfenidaat. Dit staat in contrast met het aantal jeugdige gebruikers, waar de groei lijkt af te vlakken. Dit jaar zullen naar verwachting voor het eerst meer dan 100.000 personen van 18 jaar of ouder methylfenidaat gebruiken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Methylfenidaat is geregistreerd voor gebruik bij ADHD door kinderen en adolescenten. Het wordt afgeraden om bij volwassenen een behandeling voor ADHD met methylfenidaat te starten. Voortzetting van het gebruik door inmiddels volwassen geworden personen bij wie een duidelijk voordeel van het gebruik is aangetoond, kan wenselijk zijn.
Het aantal volwassen gebruikers blijft toenemen, dit jaar met meer dan 10%. Op basis van cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar zullen in 2014 voor het eerst meer dan 100.000 personen van 18 jaar en ouder methylfenidaat gebruiken. Bij kinderen tot en met 17 jaar bedraagt de stijging van het aantal gebruikers van methylfenidaat dit jaar minder dan 5%. Het totaal aantal jeugdige gebruikers komt daarmee dit jaar naar verwachting uit op ruim 120.000.

Narcolepsie

Naast de registratie voor het gebruik bij ADHD, is methylfenidaat ook geregistreerd voor het gebruik bij narcolepsie. Bij narcolepsie hebben mensen overdag vrijwel onbedwingbare slaapaanvallen. In tegenstelling tot de registratie voor ADHD, worden bij deze indicatie geen leeftijdscriteria gehanteerd. De registratie voor gebruik bij narcolepsie geldt niet voor tabletten met gereguleerde afgifte.

Toenemend gebruik

De grootste leeftijdsgroep van methylfenidaatgebruikers is te zien rond het twaalfde levensjaar. Van 11 tot en met 14 jaar gebruiken meer dan zeventig per duizend kinderen methylfenidaat. Naarmate de leeftijd daarboven toeneemt, neemt het absolute aantal gebruikers per duizend weer af (zie figuur). Toch blijft over bijna de gehele linie het aantal gebruikers jaarlijks toenemen. Dat zijn niet alleen mensen die al methylfenidaat gebruiken en dit blijven door gebruiken als ze ouder worden, maar ook mensen die op latere leeftijd met methylfenidaat beginnen.
De leeftijd met het grootste aantal netto-starters van methylfenidaat ligt in 2014 rond de 9 jaar. Het netto aantal stoppers en starters per leeftijd is het verschil tussen het aantal gebruikers in het ene jaar en het aantal gebruikers in het jaar daaraan voorafgaand die toen een jaar jonger waren. Zo gebruikten 26 van de duizend 8-jarigen in 2013 methylfenidaat en dit jaar 42 van de duizend 9-jarigen. Dit betekent dat dit jaar per duizend kinderen van 9 jaar er zestien meer beginnen dan er stoppen. Alleen in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar gebruiken dit jaar minder mensen methylfenidaat dan vorig jaar. Bij 18-jarigen is het netto aantal stoppers met 6,5 per duizend het grootst. Het is opvallend dat in de leeftijden tussen de 21 en 50 jaar dit jaar het aantal gebruikers van methylfenidaat bij alle leeftijden netto toeneemt, met gemiddeld een half per duizend. Als deze trend ongewijzigd doorzet, telt Nederland binnen een aantal jaar meer volwassen dan kinderen die methylfenidaat gebruiken.

Figuur 1: Aantal gebruikers methylfenidaat per duizend personen per leef tijdsjaar (prognose 2014).

 Aantal gebruikers ADHD middelen x1000 per leeftijdsjaar 2014

Gemiddeld tien op duizend volwassenen gebruikt methylfenidaat.


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top