Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Minder eerstejaarsstudenten

Minder eerstejaarsstudenten

3 juli 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 27

218 apothekers behaalden in 2013 hun diploma. Hun kans op werk in de openbare farmacie lijkt vooral in handen te liggen van uittredende apothekers. Mede door een numerus fixus zijn er minder studenten farmacie.

Eind 2013 stonden 560 personen ingeschreven als eerstejaarsstudent aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht (208), Groningen (169) en Leiden (183). Hiermee daalt het aantal eerstejaarsstudenten met meer dan 10%, na de piek van 634 eind 2012. Een afname doet zich alleen voor bij de Utrechtse opleiding, waar 146 eerste jaarsstudenten minder waren dan in 2012. Deze teruggang is mede toe te schrijven aan de numerus fixus voor het aantal eerstejaarsstudenten, die in Utrecht is ingevoerd na enkele jaren van grote aantallen. De terugloop in Utrecht wordt deels gecompenseerd door de opleidingen van Groningen en Leiden, die ieder zo’n veertig eerstejaarsstudenten meer verwelkomden dan in 2012. Het aantal eerstejaarsstudenten in Nederland blijft daarmee op een hoog niveau, een aanwijzing dat de studie farmacie nog altijd in trek is.

Minder studenten

In totaal stonden er volgens opgave van de universiteiten aan het begin van dit jaar 2551 studenten ingeschreven aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland, 163 minder dan een jaar eerder. Het aantal studenten farmaceutische wetenschappen in Utrecht is in 2013 met 184 gedaald van 1413 tot 1229. Bovenvermelde terugloop van het aantal eerstejaarsstudenten droeg daaraan sterk bij. Ook in Groningen nam het aantal studenten aan de farmaceutische opleiding af. Met een totaal van 793 stonden er 64 personen minder ingeschreven dan in 2012. Alleen het aantal studenten aan de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden is gegroeid. In totaal volgden 529 personen deze studie, 85 studenten meer dan een jaar eerder. De Leidse opleiding leidt niet op tot apotheker, maar tot wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van geneesmiddelen. Ook studenten in Groningen en Utrecht kunnen deze studierichting kiezen.

Meer apothekers

Het aantal studenten dat de farmaceutische faculteiten in Utrecht en Groningen met een apothekersdiploma verlaat, is in 2013 gestegen. Toen behaalden 218 kandidaten hun master farmacie, 46 meer dan in 2012. De toename in 2013 sluit aan bij de ontwikkeling van het aantal eerstejaarsstudenten zes jaar eerder in 2007. Dat vertaalt zich in meer afgestudeerde apothekers nu. Omdat het aantal eerstejaarsstudenten in 2008 en 2009 ongeveer even groot is als dat van 2007, zullen naar verwachting ook de komende twee jaar rond de 200 apothekers per jaar afstuderen. Niet alle afgestudeerden zullen kiezen voor een functie binnen de openbare farmacie. Voor wie dat wel doet is het de vraag in hoeverre deze nieuwe lichting apothekers daarbinnen werk vindt. De SFK constateerde eerder dat het aantal in de openbare farmacie werkzame apothekers in 2013 met slechts dertig is toegenomen (PW 2014-10). Daarom zijn pasafgestudeerden die als openbaar apotheker aan de slag willen vooral afhankelijk van uittredende apothekers.

Figuur 1: Aantallen eerstejaarsstudenten farmacie en afgestudeerde apothekers 2004-2013

Aantallen 1e jaarsstudenten farmacie en afgestudeerde apothekers 2004-2013

Minder eerstejaars in 2013 maar meer afgestudeerde apothekers


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top