Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Minder spoedverstrekkingen

Minder spoedverstrekkingen

28 september 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 35

Voor dienstapotheken geldt vanaf 2014 een aparte financiering, waarbij de kosten per verstrekking kunnen oplopen tot ruim € 60. De SFK constateert een terugloop van het aantal dienstverstrekkingen met 12%.

Sinds de introductie van het gedifferentieerde tarief in juli 2008 mochten apotheken voor spoedrecepten die ’s avonds, ’s nachts of op zondag (ANZ) werden aangeboden, een hoger bedrag in rekening brengen. In de afgelopen jaren bleek deze systematiek, van landelijk gehanteerde toeslagen bovenop het normale tarief, voor veel dienstapotheken onvoldoende te zijn om de exploitatie rond te krijgen.

Non-concurrentieel

Om de farmaceutische zorg buiten de reguliere openingstijden ook in de toekomst te kunnen blijven leveren, is de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) in overleg getreden met Zorgverzekeraars Nederland. Het resultaat is een financieringsstructuur op non-concurrentiële basis. Aan de hand van een transparante begroting stelt de lokaal dominante zorgverzekeraar samen met één andere zorgverzekeraar een terhandstellingtarief per dienstapotheek vast, dat vervolgens door alle zorgverzekeraars wordt gehanteerd. Omdat het aanbod van het aantal spoedrecepten en de exploitatiekosten per dienstapotheek sterk verschillen, levert dit uiteenlopende tarieven op. De SFK constateert tarieven tot net boven de € 60. Niet alle dienstapotheken zijn erin geslaagd om met verzekeraars tot een overeenkomst te komen. Ze bieden dan noodgedwongen hun diensten aan zonder verzekeraarscontract of sloten definitief hun deuren in 2014. Niet alle farmaceutische spoed-zorg wordt door dienstapotheken geleverd. Op basis van het aandeel ANZ-verstrekkingen onderscheidt de SFK drie soorten dienstdoende apotheken: ‘pure’ dienstapotheken met een aandeel van meer dan 65%, hybride apotheken (vooral poliklinische apotheken die ook buiten de reguliere openingstijden geneesmiddelen verstrekken) met een aandeel tussen 10% en 40% en reguliere (wijk)apotheken met minder dan 10% ANZ-verstrekkingen. Er blijken geen apotheken te zijn met een aandeel tussen de 40% en 65%.

Daling

Gemiddeld daalde in de eerste helft van dit jaar het aantal ANZ-verstrekkingen van de dienstdoende apotheken die zowel in de eerste helft van 2013 als van 2014 open waren met 12% ten opzichte van de dezelfde periode in 2013. Dat percentage wisselt sterk per type dienstdoende apotheek. Bij pure dienstapotheken, die in totaal 45% van alle anzverstrekkingen voor hun rekening nemen, bedraagt de daling gemiddeld 3%. Bij hybride apotheken, samen goed voor ongeveer 40% van het aantal ANZ-verstrekkingen, is de afname gemiddeld 8%. Met gemiddeld 35% liep het aantal ANZ-recepten bij de reguliere apotheken het sterkst terug. Vanwege de wijzigingen in de financiering van dienstapotheken, besloten sommige verzekeraars om de extra vergoeding voor ANZ-recepten voor niet-dienstapotheken te laten vervallen. Hierdoor komt vooral voor reguliere apotheken de openstelling voor spoedzorg sterk onder druk te staan.

Figuur 1: Marktaandeel spoedverstrekkingen (ANZ) per type dienstdoende apotheek, uitgezet tegen de marktgroei (eerste helft 2014)

Marktaandeel spoedverstrekkingen per type apotheek uitgezet tegen marktgroei

Bij reguliere apotheken daalt het aantal spoedrecepten het sterkst.


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top