Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Overheveling 2015 haalt € 18,5 miljoen uit apotheken

Overheveling 2015 haalt € 18,5 miljoen uit apotheken

16 oktober 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 42

De minister heeft in mei 2014 aangekondigd per januari 2015 opnieuw geneesmiddelen over te hevelen naar het ziekenhuisbudget. Dan wisselt voor ruim dertig geneesmiddelen de aanspraak op farmaceutische zorg voor die van de geneeskundige zorg door medisch specialisten.

2015 wordt daarmee het vierde jaar op rij waarin een groep geneesmiddelen het domein van de farmaceutische zorg verruilt voor dat van het ziekenhuis. De eerste overheveling vond plaats in januari 2012, waarna TNF-alfaremmers uitsluitend nog uit het budget van het ziekenhuis werden vergoed. In 2013 volgden groeihormonen en een aantal orale oncolytica dezelfde weg, en begin dit jaar waren de fertiliteitshormonen aan de beurt. De groep geneesmiddelen die per 1 januari aanstaande wordt overgeheveld omvat een groot deel van de orale oncolytica die nu nog in het Geneesmiddel Vergoedingssysteem (GVS) zijn opgenomen. In een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister overheveling voor 2015 aankondigt, roept ze partijen op om de overdacht van de medicatiegegevens tussen eerste en tweede lijn te verbeteren omdat de patiëntveiligheid niet in gevaar mag komen door gebrekkige gegevensuitwisseling. Ze nuanceert de oproep door te melden dat de medicatieoverdracht bij tal van ziekenhuizen momenteel wel goed gaat. Vanuit patiëntperspectief wordt voor de overgehevelde middelen de doorgaans toegenomen afstand tot de apotheek van het ziekenhuis als aandachtspunt genoemd.

€ 11,5 miljoen minder

De SFK schat op basis van apotheekgegevens tot en met september van dit jaar dat de uitgaven over heel 2014 aan de over te hevelen orale oncolytica ongeveer € 18,5 miljoen bedragen. Dit bedrag heeft betrekking op verstrekkingen door openbare apotheken en is ongeveer € 11,5 miljoen minder dan de raming die de minister in mei van dit jaar opnam in de brief aan de Tweede Kamer. De genoemde bedragen zijn inclusief farmaceutische zorgverlening, die hiervan echter nog geen 4% uitmaakt. Omdat zorgverzekeraars nog altijd een vorm van claw back hanteren, komt daarmee de netto vergoeding voor de farmaceutische zorgverlening van deze middelen ongeveer uit op nul. Met de overheveling in 2015 komen de uitgaven van naar het ziekenhuis overgehevelde middelen, sinds 2012, uit op ruim € 600 miljoen*.

Minder en meer

In 2013 bedroegen de uitgaven via de openbare apotheken aan de over te hevelen orale oncolytica ongeveer € 21,5 miljoen. In vergelijking met de cijfers over 2014 zijn er twee belangrijke ontwikkelingen. Zo zullen de uitgaven aan capecitabine (Xeloda) naar verwachting ongeveer € 8 miljoen minder bedragen, omdat begin dit jaar generieke varianten beschikbaar kwamen. Dit komt neer op een daling met 55%. Daar staan ook meer uitgaven tegenover. Van nieuwkomer ruxolitinib (Jakavi) kwamen direct na de introductie begin 2014 de uitgaven per maand al uit op ruim € 500.000, resulterend in een verwacht jaarbedrag van € 6 miljoen.

Figuur 1: Uitgaven (in miljoen euro) aan overgehevelde geneesmiddelen in het jaar voor de overheveling

Uitgaven (x mln) overheveling in het jaar daarvoor

De totale uitgaven van overgehevelde middelen bedragen meer dan € 600 miljoen*


*In de versie van dit artikel in het Pharmaceutisch Weekblad van week 42-2014 staat abusievelijk € 800 miljoen vermeld, waar het € 600 miljoen had moeten zijn.


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top