Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Slechts 4% overstappers

Slechts 4% overstappers

27 maart 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 13

Vorig jaar wisselde 4% van de geneesmiddelengebruikers van zorgverzekeraar. Switchers lijken vooral gezond. Naarmate het geneesmiddelgebruik toeneemt, daalt de neiging om van zorgverzekeraar te veranderen.

Op basis van de door openbare apotheken ingediende declaraties in de eerste twee maanden van 2014 constateert de SFK dat 4% van de geneesmiddelengebruikers rond de afgelopen jaarwisseling van verzekeraarconcern wisselde. Dat percentage is lager dan het jaar daarvoor toen dat 4,7 was. De neiging om over te stappen neemt af naarmate het geneesmiddelengebruik hoger wordt. De geneesmiddeluitgaven voor de mensen die eind 2013 van verzekeraar switchten, waren gemiddeld 40% lager dan die van de geneesmiddelengebruikers die niet overstapten.Verder blijken overstappers gemiddeld veertien jaar jonger te zijn.

Werving

Uit de SFK-bevindingen blijkt dat geneesmiddelgebruikers minder geneigd zijn om van zorgverzekeraar te wisselen dan de gemiddelde Nederlander. Onderzoeksbureau BS Health Consultancy concludeert namelijk in zijn onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt, dat van alle Nederlanders 6,5% eind 2013 van verzekeraar wisselde.  Dat percentage lag eveneens lager dan dat van vorig jaar. De gezamenlijke reclamebestedingen om overstappers te werven namen volgens het onderzoeksbureau met 15% toe tot € 59 miljoen. Deze uitgaven behoren tot de totale acquisitiekosten van zorgverzekeraars om nieuwe klanten te verwerven. In 2012 kwamen deze kosten voor de basisverzekering volgens De Nederlandsche Bank uit op € 287 miljoen. Voor 2013 is dat bedrag nog niet bekend. De Telegraaf meldde eind vorig jaar een bedrag van € 541 miljoen. Daarmee zouden de wervingskosten per overstapper in de buurt van de helft komen van de door de verzekeraar geïnde nominale premiebedragen.

Switchers

Alle wervingskosten ten spijt lijken de switchers echter nauwelijks deining in de markt te veroorzaken. Onder de geneesmiddelengebruikers bleef het gezamenlijke marktaandeel van de vier grote verzekeraarconcerns in 2014 nagenoeg onaangetast. In de eerste twee maanden van 2014 hadden zij een gezamenlijk marktaandeel van 89,7%, terwijl dat een jaar daarvoor 89,6% was. Ook bleef het marktaandeel per verzekeraarconcern nagenoeg gelijk.

Regionaal

De meeste verzekeraars werken op landelijk niveau. Toch zijn ze nog steeds sterk regionaal geconcentreerd, waarbij de lokaal dominante invloed van de voormalige ziekenfondsen voelbaar is. Gemiddeld heeft de grootste verzekeraar in een regio in 2014 een marktaandeel van 51%. Friesland is koploper. Na inlijving van verzekeraar  De Friesland heeft Achmea daar een aandeel van 79%. Ook in de regio’s Amsterdam, Zaanstreek en Zwolle is Achmea de grootste zorgverzekeraar met marktaandelen van ongeveer 70%. In de regio’s Haaglanden (CZ), Nijmegen (VGZ), Amstelland/Meerlanden (Zorg & Zekerheid) en Delft (DSW) is de concentratie van de grootste verzekeraar het kleinst. In deze regio’s blijf dit marktaandeel steken tussen de 28% en de 39%.

Figuur: Verzekeraarconcern met hoogste aandeel verzekerden per regio 2014

Verzekeraars met het grootste marktaandeel per regio 2014
Voormalige ziekenfondsen bepalen de kleur van de zorgverzekeraar.

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top