Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2014 / Zorg over wijzigingen in 2014

Zorg over wijzigingen in 2014

16 januari 2014, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 149 Nr 3

Het stoppen van de vergoeding van Diane-35 en de verhoging van het eigen risico zijn voor de farmaceutische zorg de belangrijkste wijzigingen in het basispakket die de overheid heeft aangekondigd. Apothekers hebben echter meer zorg over veranderingen die de overheid niet vermeldt.

Via de website rijksoverheid.nl informeert de overheid over de veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering vanaf 1 januari 2014. Voor de farmaceutische zorg zijn twee van de op die website vermelde wijzigingen van direct belang. Dit zijn de verhoging van het eigen risico tot € 360 en het stoppen van de vergoeding uit het basispakket van Diane 35 per 1 februari 2014.

Eigen risico

In 2014 is het eigen risico voor de basisverzekering met € 10 verhoogd tot € 360 per volwassene. In vergelijking met 2013 is dat een bescheiden verhoging omdat het eigen risico toen met € 130 toenam. Het eigen risico geldt voor alle zorgkosten, behalve die van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. In sommige gevallen tellen zorgkosten niet mee voor het eigen risico. Zo telt VGZ de geneesmiddelenkosten van preferente geneesmiddelen niet mee, maar maken bij deze zorgverzekeraar vanaf dit jaar voor het eerst wel de terhandstellingkosten van die middelen onderdeel uit van het eigen risico. Achmea, Eno en de Multizorgverzekeraars hebben aangekondigd dat de medicatiebeoordelingen buiten het eigen risico blijven. Op basis van de uitgaven aan geneesmiddelen in 2013 leidt de weliswaar beperkte verhoging van het eigen risico tot een lastenverzwaring van ongeveer € 30 miljoen. Het aandeel van de verzekerden dat dit jaar alleen op basis van geneesmiddelenkosten het eigen risico volmaakt, zal waarschijnlijk iets onder de 23% uitkomen.

Diane-35

Vanaf 1 februari 2014 vervalt de vergoeding van Diane-35 vanuit het basispakket. De Diane-35 pil is geregistreerd als middel tegen ernstige acne, maar fungeert ook als  anticonceptivum. Om het gebruik als anticonceptivum tegen te gaan heeft VWS-minister Edith Schippers besloten de Diane-35 pil en de generieke varianten daarvan uit te sluiten van vergoeding. Dit besluit is het indirecte gevolg van de ophef in het begin van 2013 over het tromboserisico van Diane-35. Het aantal verstrekkingen per maand van dit middel daalde van gemiddeld 46.000 in 2012 tot 19.000 in december 2013. Uit onderzoek is inmiddels bekend dat ook de gewone, tweede generatie anticonceptiepillen het beloop van acne gunstig beïnvloeden.

IVF

De overheid meldt op de website niet de wijzigingen die geen betrekking hebben op de samenstelling van het basispakket. Toch zijn er wijzigingen die wel van belang zijn voor individuele patiënten. Zo wordt vanaf 1 januari 2014 het gebruik van fertiliteitshormonen bij IVF-behandelingen uitsluitend vergoed uit het ziekenhuisbudget, ook als deze middelen buiten het ziekenhuis worden gebruikt. Met het gebruik van deze middelen buiten het ziekenhuis was in 2013 een bedrag van € 30 miljoen gemoeid. Hiervan wordt 45% gerealiseerd via poliklinische apotheken. Naar verwachting zal dit aandeel in 2014 verder toenemen. De IVF-middelen vormen na de TNF-alfaremmers in 2012 en de orale oncolytica en groeihormonen in 2013 de derde tranche geneesmiddelen die worden overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Voordat eventueel meer geneesmiddelen voor overheveling worden aangewezen, zoekt onderzoeksbureau Significant in opdracht van het ministerie van VWS uit wat de gevolgen van de overhevelingen zijn.

Allergenen

Een andere in het oog springende wijziging in de aanspraak betreft niet een maatregel van de overheid, maar van verzekeraars. Zij vergoeden vanaf 1 januari 2014 niet langer de niet-geregistreerde allergeenextracten bij hyposensibilisatietherapie, behalve als de zorgverzekeraar aan een individuele verzekerde een specifieke machtiging verleent. In 2013 kwam de omzet van deze niet-geregistreerde allergenen nog uit op een bedrag van € 16 miljoen. Dit is iets meer dan de helft van de vergoedingen voor alle allergenen in 2013. De machtigingprocedures kunnen leiden tot extra administratieve rompslomp voor apothekers.Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top