Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / € 15 miljoen minder betaald aan middelen buiten pakket

€ 15 miljoen minder betaald aan middelen buiten pakket

23 april 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 17

Vooral dankzij forse prijsverlagingen bij veelgebruikte anticonceptiepillen kwam in 2014 zo’n € 15 miljoen minder aan geneesmiddeluitgaven voor rekening van de gebruikers zelf. In totaal bedroegen de uitgaven aan niet-pakketmiddelen € 170 miljoen. Daarnaast moest voor € 36 miljoen worden bijbetaald.

Receptplichtige geneesmiddelen behoren in Nederland in het algemeen tot het basispakket, maar een aantal zijn van vergoeding uitgesloten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen medicijnen die wel uit het basispakket worden vergoed als aan voorwaarden wordt voldaan en middelen die onvoorwaardelijk van vergoeding zijn uitgesloten.
In totaal werd vorig jaar € 170 miljoen uitgegeven aan niet-vergoede receptplichtige geneesmiddelen, € 15 miljoen minder dan in 2013. Iets meer dan de helft van deze daling komt op het conto van de anticonceptiva. Voor geneesmiddelen waarvan de fabrikant de prijs boven de limiet van het geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS) heeft vastgesteld, betaalden gebruikers in totaal nog eens € 36 miljoen.

Anticonceptiva

In 2014 kwamen orale en lokale anticonceptiva voor een bedrag van € 56 miljoen niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking. Dat is € 8,5 miljoen minder dan in 2013. Deze daling wordt niet veroorzaakt door minder gebruik, maar door forse prijsverlagingen. Zo daalden in 2014 de apotheekinkoopkosten van de meest gebruikte anticonceptiepil ethinylestradiol met levonorgestrel met gemiddeld 20%, van gemiddeld € 1,90 voor drie maanden naar € 1,53. Daar bovenop moesten gebruiksters van 20 jaar en jonger die de pil wel vergoed krijgen, bijna € 1 miljoen zelf betalen, omdat de prijs van sommige pillen boven de GVS-vergoedingslimiet uitkwam. In totaal kwamen de betalingen aan hormonale en lokale anticonceptiva door de gebruiksters zelf uit op € 57 miljoen.

Meest zelf betaald

Vorig jaar werd het meest zelf betaald aan de anticonceptiepil, gevolgd door de slaap- en kalmeringsmiddelen. Voor deze middelen, die vanaf 2009 alleen in een aantal speci!eke situaties worden vergoed, hoestten de gebruikers vorig jaar zelf € 51 miljoen op en vergoedden de zorgverzekeraars € 32 miljoen. De volgende plaats op de lijst wordt ingenomen door de ADHD-middelen. Deze geneesmiddelen zijn weliswaar in het geneesmiddelvergoedings systeem opgenomen, maar voor een deel van deze middelen moet door de gebruikers een eigen bijdrage worden betaald. In totaal droegen de gebruikers zelf € 24,5 miljoen bij, terwijl de zorgverzekeraars € 26,5 miljoen vergoedden.
Voor de onvoorwaardelijk van vergoeding uitgesloten erectiemiddelen werd in 2014 €17,3 miljoen uit eigen zak betaald. Dat is 10% minder dan een jaar eerder, terwijl openbare apotheken deze middelen ongeveer even vaak verstrekten.
Aan aambeiencrèmes en -zalven werd vorig jaar € 2 miljoen meer door gebruikers zelf betaald dan in 2013, omdat meer bereidingen zijn ingedeeld bij deze van vergoeding uitgesloten geneesmiddelengroep.

Tabel 1: Door gebruikers zelf betaald (in mln €) aan receptplichtige geneesmiddelen (2013-2014).

 

geneesmiddelgroep

 

2013

2014

verschil 2013-2014

1

anticonceptiva, hormonale en lokale

v, g

65,8

57,2

-8,6

2

slaap en kalmeringsmiddelen

v

48,2

50,8

2,6

3

middelen bij ADHD

g

27,5

24,5

-3,0

4

middelen bij erectiestoornissen

o

19,5

17,3

-2,2

5

maagzuurremmers

v

18,4

16,0

-2,4

6

malariamiddelen

v

10,0

8,4

-1,6

7

middelen bij stoppen met roken

o

9,1

6,6

-2,5

8

combinaties paracetamol/codeïne

o

6,6

5,3

-1,3

9

aambeiencrèmes

o

0,7

2,7

2,0

10

middelen bij beginnende kaalheid

o

2,8

2,5

-0,3

*o = onvoorwaardelijk uitgesloten, v = voorwaardelijk uitgesloten, g = GVS-bijdrage

Daling kosten van anticonceptiva pakt gunstig uit voor pilgebruiksters.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top