Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / 300.000 mensen moeten bereidingen zelf betalen*

300.000 mensen moeten bereidingen zelf betalen*

19 maart 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 12

Zorgverzekeraars zijn vanaf 1 maart van dit jaar gestopt met het vergoeden van een vierhonderdtal bereidingen. De 300.000 gebruikers van deze medicijnen moeten deze nu zelf betalen of moeten op zoek naar een alternatief. De praktijk moet uitwijzen of verzekeraars met de wel vergoede alternatieven niet duurder uit zijn .

Zorgverzekeraars verrasten de sector door per 1 maart 2015 de vergoeding van een aantal bereidingen te stoppen. Het gaat om 155 verschillende geneesmiddelen in ruim vierhonderd varianten. De redenen waarom verzekeraars deze geneesmiddelen niet langer vergoeden zijn divers. Zij beoordelen de uitgesloten middelen als niet-rationeel, als middelen die uitsluitend op kosten van het ziekenhuis mogen worden gebruikt, als zelfzorggeneesmiddelen of als middelen die oneigenlijk off-label worden toegepast. De KNMP bestrijdt deze argumenten voor de meeste uitgesloten middelen en heeft zorgverzekeraars opgeroepen deze bereidingen te blijven vergoeden.

Uitgesloten

In 2014 waren er 300.000 gebruikers van de per 1 maart niet meer vergoede middelen. Bij elkaar ging het om een bedrag van € 15,6 miljoen (inclusief apotheekvergoedingen en btw). Dit is ruim 9% van de totale uitgaven aan (doorgeleverde) bereidingen en 0,4% van de totale uitgaven aan farmaceutische zorg. Voor individuele gebruikers van deze geneesmiddelen kunnen de kosten een flinke impact hebben. Ervaring rondom eerdere pakketmaatregelen laat zien dat uitgeweken wordt naar een alternatief dat uiteindelijk duurder kan uitpakken.

Alternatieven

Niet langer vergoede combinaties van antimycotica en corticosteroïden, meer dan 130.000 keer verstrekt in 2014, namen met € 5,4 miljoen een derde van het genoemde totaalbedrag voor hun rekening. Zorgverzekeraars beoordelen deze combinatie als niet rationeel. Opvallend is dat sinds jaar en dag een vaste combinatie van dergelijke middelen (Daktacort) in Nederland als geregistreerd geneesmiddel in de handel is en in het GVS is opgenomen. Als artsen de patiënten tegemoet willen komen met een alternatief kunnen ze ook beide werkzame stoffen los van elkaar voorschrijven, en kan de patiënt zelf de boel bij elkaar smeren. Los van elkaar worden de middelen namelijk wel vergoed. Bij de van vergoeding uitgesloten crèmes en zalven met lage concentraties triamcinolonacetonide, veelal bedoeld voor jonge kinderen, kwam de omzet in 2014 uit op € 2,1 miljoen. Verzekeraars vinden dat patiënten de wel vergoede concentratie van 0,1% maar dunner moeten smeren. In 2014 bedroeg de omzet van de niet langer vergoede ureumcrèmes € 1,9 miljoen. Calmurid, een geregistreerd geneesmiddel met 10% ureum en in het GVS opgenomen, is daarvoor een uitwijkmogelijkheid. Omdat dit middel de uitsluitend-op-recept status heeft, zullen daarbij, in plaats van een beperkte procentuele marge, terhandstellingsprestaties en eventueel prestaties begeleidingsgesprek eerste uitgifte in rekening worden gebracht.

 Tabel 1: Omzet en verstrekkingen in 2014 aan bereidingen die sinds maart 2015 niet meer worden vergoed.

(doorgeleverde) bereidingverstrekkingenomzet
antimycotica en corticosteroïden combinaties in crèmes en zalven133.0005.400.000
triamcinolonacetonide crèmes en zalven75.0002.090.000
ureum crèmes en zalven84.0001.860.000
oxybutynine blaasspoeling4.0001.720.000
tretinoïne crèmes en oplossingen21.000490.000
ditranol/salicylzuur collodium20.000470.000
melkzuur crèmes en zalven14.000440.000
salicylzuur crèmes en zalven26.000310.000
thalidomide tabletten1.000280.000
basiscrèmes/zalven26.000220.000

Deze top 10 omvat 85% van de omzet aan niet langer vergoede bereidingen.

* Vlak na het schrijven van deze rubriek meldden enkele zorgverzekeraars dat zij de maatregel (deels en/of tijdelijk) terugdraaien of opschorten.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top