Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Aantal apothekers neemt in jaar tijd met 61 toe

Aantal apothekers neemt in jaar tijd met 61 toe

26 maart 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 13

Het aantal in de openbare farmacie werkzame apothekers nam in 2014 met 61 toe ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks een beperkte afname van het aantal werkzame apothekersassistenten bleef het aantal FTE’s per apotheek ongewijzigd. Bij de ondersteunende medewerkers nam dat aantal licht toe.

Het aantal gevestigd apothekers in openbare apotheken nam in 2014 met vijf toe en het aantal tweede apothekers met 56. Deze stijging van deze laatstgenoemde groep is van dezelfde grootte als die van vorig jaar. Bijna een derde van de openbaar apothekers werkt als tweede apotheker, ongeveer zestig van hen vervullen hun functie bij meerdere apotheekvestigingen. De SFK beschikt niet over informatie over het aantal contracturen van apothekers.

Van functie veranderd

Lijken de wijzigingen in de aantallen werkzame apothekers per saldo beperkt, de onderliggende aantallen van apothekers die van functie veranderden zijn veel groter. Van alle apothekers die op 1 januari 2014 geregistreerd stonden als gevestigd apotheker, zijn er een jaar later ongeveer 250 geen gevestigd apotheker meer in dezelfde apotheek. Deze vrijgekomen posities zijn vooral ingenomen door apothekers die voordien nog niet in dezelfde apotheek werkzaam waren. In 10% van de gevallen wordt een gevestigd apotheker opgevolgd door een tweede apotheker die een jaar eerder al geregistreerd stond in dezelfde apotheek. Tweede apothekers blijven in vrijwel gelijke mate als de gevestigd apotheker verbonden aan dezelfde apotheek; bijna 90% van de tweede apothekers is na een jaar nog steeds tweede apotheker in de apotheek waarin zij dat een jaar eerder ook waren.

Apothekersassistenten

Naast de gevestigde en eventueel tweede apothekers maken apothekersassistenten het grootste deel uit van het apotheekteam. Volgens opgave van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) waren op 1 januari 2015  16.055 apothekersassistenten werkzaam in openbare apotheken. Dat zijn er 149 minder dan een jaar eerder. Het toegenomen aantal contracturen van de gemiddelde apothekersassistent compenseert deze daling. Herrekend naar fte’s, is daarom sprake van een stabiel beeld. De gemiddelde apotheek heeft daarmee net als vorig jaar 5,5 fte’s aan apothekersassistenten op de loonlijst staan. Ze hebben een contract voor gemiddeld 24,5 uur.

Ondersteunende medewerkers

Naast apothekersassistenten zijn bij de openbare apotheken ook 7717 ondersteunende medewerkers in dienst, 41 meer dan vorig jaar. 40% van hen werkt, al dan niet in deeltijd, in de functie van algemeen ondersteunend medewerker. Daarnaast behoren ook de overige farmaceutische medewerkers, bezorgers, schoonmakers, administratief medewerkers tot de ondersteunende medewerkers. Doordat ook het gemiddeld aantal contracturen van de ondersteunende medewerkers iets is gestegen nam in de gemiddelde apotheek het aantal fte’s met 2,1% toe. Afgerond heeft dat echter geen invloed op het gemiddeld aantal fte’s (2,1) aan ondersteunende medewerkers per apotheek. Een bezorger heeft met een contract van gemiddeld 11 uur het laagste aantal contracturen, de farmaceutisch manager met bijna 32 het hoogste.

 

Tabel 1:  Totaal aantal medewerkers per functie voor openbare apotheken in Nederland (2010-2014).

 

2010

2011

2012

2013

2014

apothekers

2.858

2.859

2.838

2.868

2.929

tweede apothekers

878

862

857

894

950

apothekersassistenten

16.203

16.368

16.418

16.204

16.055

ondersteunend personeel

6.928

7.270

7.632

7.666

7.717

Aantal tweede apothekers neemt sinds vorig jaar substantieel toe.


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top