Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Beperkte prijsverlaging medicijnen in oktober

Beperkte prijsverlaging medicijnen in oktober

15 oktober 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 42

Nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen zorgden in oktober 2015 voor een beperkte prijsdaling van 0,4%. In het afgelopen jaar vielen prijsbewegingen op die niet voortkwamen uit de prijzenwet. De meeste impact had de tijdelijke, scherpe prijsverhoging van het antidepressivum Parnate.

De meeste impact had de tijdelijke, scherpe prijsverhoging van het antidepressivum Parnate. In oktober 2015 daalden medicijnprijzen met gemiddeld 0,4% in vergelijking met de maand september 2015. Deze beperkte prijsdaling is het gevolg van de nieuwe maximumprijzen die de overheid voor de meeste geneesmiddelen bepaalt. De minister van VWS doet dit op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) tweemaal per jaar: in april en in oktober. De WGP verplicht leveranciers om voor hun geneesmiddelen een prijs te vragen die niet meer is dan het gemiddelde van de prijzen in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Britse pond

De relatief ongunstige koers van de euro ten opzichte van het Britse pond dempte in oktober de prijsdaling ten gevolge van de WGP tot slechts 0,4%. Op jaarbasis betekent dit een afname van de geneesmiddelenkosten met bijna € 12 miljoen. In april 2015 veroorzaakte de ongunstige koersverhouding zelfs een lichte prijsverhoging. De gemiddelde prijsdaling van 0,4% is de resultante van prijsverhogingen en prijsverlagingen. Voor bijna 20% van het apotheekassortiment dwong de WGP de leveranciers tot een prijsverlaging, maar bij bijna 30% van de geneesmiddelen leidden hogere maximumprijzen tot prijsverhogingen.

Niet WGP gebonden

Met name in het afgelopen jaar vallen prijsmutaties op buiten de maanden waarin de overheid de maximumprijzen vaststelt. Bij de generieke geneesmiddelen gaat dat vooral om prijswijzigingen naar aanleiding van het preferentiebeleid dat verzekeraars voeren. Omdat de prijzen van generieke geneesmiddelen naar verhouding al zeer laag zijn, heeft dit echter maar een beperkt financieel effect. Bij de spécialité-geneesmiddelen valt een verhoging van het prijsniveau in juni op, die gevolgd wordt door een ongeveer gelijke daling in september. Dit kan worden toegeschreven aan het niet in Nederland geregistreerde geneesmiddel Parnate (tranylcypromine). Parnate mag  worden ingezet bij therapieresistente depressie en viel tot begin dit jaar onder de regeling weesgeneesmiddelen. De leverancier verhoogde in juni 2015 de prijzen fors: per tablet (10mg) van € 2,10 naar € 13 voor de  28-stuksverpakking. Dit was de tweede verhoging dit jaar, want in februari 2015 was de prijs nog € 1,40. Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen verviel de vergoeding vanuit het basispakket, omdat het Zorginstituut Nederland besloot dat tranylcypromine niet langer onder de regeling weesgeneesmiddelen viel. De reden is dat het aan meer verzekerden wordt voorgeschreven dan één op de 150.000. Dit leidde tot verwarring en onrust bij zowel patiënten als apothekers, omdat de kosten van dit middel tot meer dan € 1000 per maand kunnen oplopen. Na overleg met partijen draaide de fabrikant per 1 september de prijsverhoging terug tot het niveau van maart 2015.

Figuur 1: Prijspeil geneesmiddelen per inkoopkanaal per maand 2012-2015 (januari 2012 = 100).

2015-42-f1

Parnate zorgt voor hoger prijspeil spécialités in zomer 2015Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top