Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Bij asielzoekers psychische medicatie op voorgrond

Bij asielzoekers psychische medicatie op voorgrond

17 december 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 51/52

Antidepressiva vormen de groep geneesmiddelen die Nederlandse apotheken het meest aan asielzoekers verstrekken, gevolgd door antipsychotica en maagzuurremmers. Dit beeld komt overeen met de verstrekkingen aan de populatie Nederlandse geneesmiddelgebruikers met ongeveer dezelfde demografische samenstelling.

Asielzoekers die onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Nederland verblijven, kunnen met hun recept bij een ‘gewone’ apotheek terecht. Hun aanspraak op vergoeding van farmaceutische zorg is vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) en is op enkele uitzonderingen na gelijk aan de farmaceutische zorg die tot het basispakket behoort. Onder meer gelden de beperkende voorwaarden voor de vergoeding anticonceptie en maagzuurremmers niet voor asielzoekers. Ook geldt voor hen geen eigen risico. Voor de declaratie van de farmaceutische zorg voor asielzoekers moeten apothekers een aparte UZOVI-code gebruiken. Dit biedt de SFK de mogelijkheid om deze zorg afzonderlijk te beschouwen. Zo’n vijftig openbare apotheken in Nederland verstrekken tussen de honderd en duizend keer per maand een geneesmiddel aan een asielzoeker.
In totaal declareren meer dan vijfhonderd apotheken op min of meer regelmatige basis in het kader van de RZA. De RZA moet niet verward worden met de regeling voor onverzekerbare vreemdelingen (illegalen). De uitvoering daarvan is in handen van het Zorg instituut dat een beperkt aantal (ongeveer 250) apotheken heeft gecontracteerd. In principe moeten de betrokkenen de zorgkosten zelf betalen. Als dat niet mogelijk is, komen alleen gecontracteerde apotheken in aanmerking voor een vergoeding door het Zorginstituut.

Antidepressiva

Antidepressiva worden het meest verstrekt aan asielzoekers. Op ATC3-niveau maken ze bijna 10% uit van alle verstrekkingen. Ze worden gevolgd door de antipsychotica met 8% van de verstrekkingen. Maagzuurremmers hebben een aandeel van 6,4%. Dit beeld komt in grote lijnen overeen met de populatie Nederlandse geneesmiddelgebruiker met ongeveer dezelfde demogra!sche samenstelling. De gemiddelde asielzoeker die geneesmiddelen gebruikt is een man van 41 jaar oud. Zo verstrekken openbare apotheken aan Nederlandse mannen van 41 jaar het meest een antipsychoticum (8,1%) gevolgd door een antidepressivum (7,8%) en een maagzuurremmer (6,1%).

Ivermectine

Op het niveau van werkzame stoffen is ivermectine, een middel dat wordt ingezet bij schurft en verschillende worminfecties, het meest verstrekt. Het aandeel bedraagt 4,2% van alle verstrekkingen. Dit jaar waren er enkele schurftuitbraken in asielzoekerscentra. Bovendien krijgen Afrikaanse asielzoekers bij centrale opvang locaties allemaal een behandeling tegen schurft aangeboden. Ivermectine is niet in het basispakket opgenomen, maar behoort tot de uitzonderingen en wordt voor asielzoekers wel vergoed.

Figuur: Top 10 meest verstrekte geneesmiddelen (ATC3-niveau) aan asielzoekers (2015).

ATC3Geneesmiddelen% verstrekkingen
1N06Aantidepressiva0,098
2N05Aantipsychotica0,08
3A02Bmaagzuurremmers0,064
4M01ANSAID’s bij pijn en ontsteking0,047
5P02Cantiwormmiddelen, ook bij schurft0,042
6N05Bkalmeringsmiddelen0,038
7N03Aanti-epileptica0,038
8C07Abètablokkers0,034
9A10Borale antidiabetica0,034
10C10Aenkelvoudige cholesterolverlagers0,029

Eén op  tien verstrekkingen aan asielzoeker is een antidepressivum 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top