Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / De jeugd van tegenwoordig gebruikt minder antibiotica

De jeugd van tegenwoordig gebruikt minder antibiotica

2 april 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 14

Het door tieners veruit meest het gebruikte geneesmiddel is de anticonceptiepil. Vorig jaar maakten 340.000 jonge vrouwen in de leeftijd van 11 tot en met 20 jaar gebruik van deze vorm van anticonceptie. Bij de nietgeslachtsgebonden medicatie valt op dat in 2014 minder jongeren antibiotica gebruikten dan vijf jaar geleden.

In vergelijking met vijf jaar geleden geldt voor de meeste, veel door tieners gebruikte geneesmiddelgroepen dat het aantal gebruikers niet noemenswaardig is veranderd. Toch zijn er bij de 11- tot en met 20-jarigen een aantal opmerkelijke verschillen. In 2014 gebruikten een kleine 150.000 jongeren uit deze leeftijdscategorie een antibioticum van het penicilline-type. Dit komt neer op een daling van 18% ten opzichte van 2009. Voor twee andere veel gebruikte antibioticagroepen zijn de verschillen nog groter. Voor zowel de groep tetracyclines (onder meer doxycycline) als die van de macroliden (onder meer azitromycine) ligt het aantal gebruikers ongeveer 30% lager. Deze groepen kennen in 2014 beide ongeveer 45.000 gebruikers.  
Hoewel in 2009 de Mexicaanse griep in Nederland rondwaarde, wijkt het aantal antibioticagebruikers in dat jaar niet tot weinig af van dat in de jaren ervoor. Hierdoor is een vergelijking tussen 2014 en 2009 op zijn plaats. Er is ook een groep antibiotica waarvan het aantal gebruikers in de afgelopen vijf jaar licht is toegenomen. Dat zijn de zogenoemde ‘overige antibiotica’, die vooral bestaan uit typische urinewegantibiotica. Van deze groep is het aantal gebruikers onder adolescenten met zo’n 7% toegenomen tot 60.000 in 2014.  

Scheef verdeeld

Deze groep antibiotica kent meer dan 97% vrouwelijke gebruikers. Na de orale anticonceptiva en de Dianepil is het gebruik van deze groep antibiotica het meest scheef verdeeld over de beide geslachten. Diane, de anti-acne pil met anticonceptieve eigenschappen, is onder meer vanwege verhoogd risico op trombose de laatste jaren meer dan eens in het nieuws geweest. Door de ophef is het aantal tienergebruiksters in vijf jaar tijd met 83% afgenomen tot 8000 in 2014. Ook ADHD-middelen worden binnen de gehanteerde leeftijdscategorie in sterk verschillende mate door mannen en vrouwen gebruikt. Er zijn bijna drie keer zoveel mannelijke tieners die ADHD-middelen gebruiken dan vrouwelijke. Het totaal aantal komt in 2014 uit op 110.000. Het aantal gebruikers van 11 tot en met 20 jaar is in de afgelopen vijf jaar met 70% sterk toegenomen. De SFK bericht regelmatig over de ontwikkelingen van het gebruik van ADHD-medicatie.

Antihistaminica

Orale antihistaminica, middelen die bij allergische aandoeningen waaronder hooikoorts worden gebruikt, kennen na de anticonceptiepil de meeste gebruikers onder jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 20 jaar. Vorig jaar verstrekten Nederlandse apothekers één keer of vaker een middel uit deze groep aan ongeveer 190.000 mensen in deze leeftijdscategorie, onder wie evenveel vrouwelijke als mannelijke tieners.

Tabel 1: Aantal gebruikers (11 - 20 jaar) per geneesmiddelgroep (ATC3) in 2014 en verschil met 2009.

geneesmiddelgroep (ATC3-code)toepassinggebruikers in 2014verschil t.o.v. 2009
hormonale anticonceptiva (G03A)anticonceptie340.000+3%
antihistaminica (R06A)allergie, hooikoorts190.000+1%
ontzwellingsmiddelen in neus (R01A)allergie, hooikoorts170.000+3%
NSAID’s (M01A)bij pijn165.000-4%
dermatica met corticosteroïden (D07A)o.a. bij eczeem150.000+3%
penicillines (J01C)antibiotica145.000-18%
sympathicomimetica voor inhalatie (R03A)luchtwegverwijding110.000-11%
middelen bij ADHD (N06B)ADHD110.000+71%
dermatica met antimycotica (D01A)schimmelinfectie huid85.000+9%
dermatica bij acne (D10A)acne85.0000%

18% minder tieners aan penicilline-antibiotica dan vijf jaar geleden

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top