Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Diclofenac verliest bijna 10% gebruikers aan naproxen

Diclofenac verliest bijna 10% gebruikers aan naproxen

29 januari 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 5

Openbare apotheken verstrekten vorig jaar diclofenac aan ruim 1,3 miljoen gebruikers. Daarmee staat het middel, ondanks een afname met 135.000 gebruikers, bovenaan de lijst van pakketgeneesmiddelen met de meeste gebruikers. Van naproxen, ook een ontstekingsremmer, nam het aantal gebruikers juist met 135.000 toe.

Nederlandse apothekers verstrekten in 2014 bijna 235 miljoen keer een geneesmiddel dat voor vergoeding in aanmerking komt, een stijging van 3,8% ten opzichte 2013. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) bedroeg de toename 3,7% en is daarmee vergelijkbaar. Metoprolol is met 8,9 miljoen het meest verstrekte pakketgeneesmiddel. Omeprazol is uitgedrukt in DDD’s het meest gebruikt. De top 10 van de lijst met pakketgeneesmiddelen met de meeste gebruikers is nagenoeg gelijk aan die van 2013. De antibioticumcombinatie amoxicilline met clavulaanzuur heeft plaatsgemaakt voor nitrofurantoïne, een antibioticum dat gebruikt wordt bij blaasontsteking.
Dit stuivertje wisselen is niet zozeer het gevolg van een toename van het gebruik van nitrofurantoïne, maar van een daling van het gebruik van de amoxicilline-clavulaanzuur combinatie. Ook het aantal gebruikers van enkelvoudig amoxicilline daalde. De jaarlijkse schommelingen in het aantal gebruikers van (deze) luchtwegantibiotica worden vooral in verband gebracht met de weersomstandigheden in herfst en winter.

Stijgers en dalers

Diclofenac, de aanvoerder van de lijst pakketmiddelen met de meeste gebruikers, is met 135.000 minder gebruikers ook het middel met de grootste daling. Het aantal gebruikers van naproxen is in 2014 juist met dat aantal gestegen en komt net buiten de top 10 uit op 590.000. Mogelijk kan dat worden verklaard uit een advies uit 2013 om in plaats van diclofenac liever naproxen voor te schrijven, vanwege aan het licht gekomen cardiovasculaire bijwerkingen van hoge doseringen dioclofenac. De meeste geneesmiddelen in de gebruikers- top 10 kenden vorig jaar een lichte stijging van het aantal gebruikers die in lijn ligt met de algemene ontwikkelingen ten aanzien van het aantal gebruikers.
De grootste stijger – ook net buiten de gebruikers-top 10 – was in 2014 colecalciferol (vitamine D3). Dit middel kreeg er vorig jaar 220.000 gebruikers (+49%) bij. Deze toename is in aantal ongeveer even groot als in 2013. Het toegenomen gebruik van colecalciferol is het gevolg van de gewijzigde kijk op osteoporose die eind 2012 is vastgelegd in de nieuwe NHG-standaard Fractuurpreventie. Nederland telde vorig jaar 672.000 gebruikers van colecalciferol.

Tabel 1: Pakketgeneesmiddelen naar aantal gebruikers in 2014 en procentuele mutaties ten opzichte van 2013.

rang 2014geneesmiddelrang 2013toepassingGebruikers
(in mln)
mutatie
1diclofenac1ontstekingsremmer en pijnstiller1,34-9%
2simvastatine3verlaging cholesterol1,16+3%
3omeprazol5maagzuurremmer1,12+6%
4metoprolol4o.a. angina pectoris, verhoogde bloeddruk1,11+1%
5amoxicilline2bacteriële infectie1,09-4%
6indifferente dermatica6op de huid, bij o.a eczeem1,00+1%
7macrogol combinaties7obstipatie, darmlediging0,97+7%
8salbutamol8luchtwegverwijder0,86+4%
9acetylsalicylzuur9remming bloedplaatjesaggregatie0,81+3%
10nitrofurantoïne12blaasontsteking0,75+3%

Diclofenac is nog altijd het geneesmiddel met de meeste gebruikers.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top