Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Sterke regionale verschillen in voorkeur voor statines

Sterke regionale verschillen in voorkeur voor statines

12 november 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 46

Het aandeel van het rosuvastatine, de enige singlesource statine, is de afgelopen jaren blijven steken op 13%. Afspraken van de overheid met huisartsen en specialisten om het voorschrijven van multisource statines te bevorderen, hebben niet voor een daling gezorgd. Regionaal zijn de verschillen groot, vooral bij specialisten.

Naar verwachting zal het aantal gebruikers van statines in 2015 voor het eerst de grens van 2 miljoen passeren. In de richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement wordt geadviseerd om een cholesterolverlagende behandeling te starten met simvastatine 40 mg. Als dit niet het gewenste effect heeft, kan de arts een switch naar atorvastatine of rosuvastatine overwegen. Omdat een behandeling met atorvastatine gemiddeld tien keer goedkoper is dan met rosuvastatine heeft het vrij laten van de keus tussen atorvastatine en rosuvastatine forse fianciële gevolgen. Rosuvastatine is nog de enige zogenaamde singlesource statine, omdat er geen generieke varianten beschikbaar zijn. Alle overige statines zijn multisource, omdat er geen patent meer op rust.

Huisartsen/specialisten

Gemeten in aantal standaarddagdoseringen (DDD) is simvastatine met een aandeel van 51% ook in 2015 de meest gebruikte statine. Atorvastatine en rosuvastatine volgen op enige afstand met een aandeel van respectievelijk 29% en 13%. Ondanks afspraken van huisartsen en specialisten met de overheid om het voorschrijven van multisource geneesmiddelen te bevorderen, is het aandeel rosuvastatine de afgelopen jaren niet gedaald. Genoemde cijfers zijn vooral een afspiegeling van de voorschriften van huisartsen, omdat zij bijna 90% van de totale hoeveelheid door apothekers verstrekte DDD’s aan statines voorschijven. Er blijken echter grote verschillen tussen huisartsen en specialisten. Bij specialisten is atorvastatine met een aandeel van 40% de meest voorgeschreven statine en kent rosuvastatine een aandeel van 20%. Omdat van rosuvastatine als enige statine geen generieke varianten beschikbaar zijn, worden binnen de statines aan dit middel de meeste geneesmiddelkosten besteed. 73% van de kosten in deze groep gaat naar rosuvastatine, terwijl het aandeel in DDD’s 13% bedraagt.

Regionale verschillen

Er zijn opmerkelijke regionale verschillen in voorkeuren ten aanzien van de statines. De regio Zwolle scoort met 94% het best op het voorschrijven van multisource statines. Het aandeel rosuvastatine bedraagt daar 6%. In de regio’s Groningen en Nieuwe Waterweg-Noord ligt dat aandeel met 18% drie keer zo hoog. Bij de specialisten zijn de aandelen rosuvastatine hoger en liggen ze sterker uit elkaar. Regio Waardenland kent bij de specialisten met 10% het laagste aandeel rosuvastatine en de regio Stedendriehoek met 34% het hoogste.

Figuur 1: Aandeel multisource statines in DDD’s naar regio (2015).

Aandeel multisource statines per regio 2015

Het aandeel multisource statines is in de regio Zwolle het hoogst

Figuur 2: Aandeel per statine in DDD’s naar regio (2015).


Regionale verhoudingen statines

In de regio Zwolle is het aandeel van rosuvastatine het kleinstBron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top