Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Tariefinkomsten nog onder niveau 2010 ondanks stijging

Tariefinkomsten nog onder niveau 2010 ondanks stijging

4 juni 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 23

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2014 een omzet van € 2,09 miljoen die wordt vergoed uit het basispakket. Dat is 1,0% meer dan in 2013. De tariefinkomsten stegen met 1,3% tot € 635.000, nog altijd minder dan in 2010.

De omzetstijging met 1% bleef echter achter bij de toename met 3% van zowel het aantal geneesmiddelverstrekkingen als de hoeveelheid verstrekte geneesmiddelen uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD). Voor de gemiddelde apotheek bedroeg de omzet uit de geneesmiddelkosten vorig jaar € 1,45 miljoen. Dit komt, na twee jaar met een sterke daling door vooral de overheveling van geneesmiddelen naar het budget van het ziekenhuis, neer op een beperkte stijging van 0,9%.

Naast de vergoeding van de geneesmiddelkosten, ontvangt de apotheek inkomsten uit farmaceutische zorg. Deze tariefinkomsten kwamen voor de gemiddelde apotheek, met 118.000 verstrekkingen in 2014, uit op € 635.000. Dat is een stijging van 1,3%. Desondanks blijven de tariefinkomsten nog altijd onder het niveau van 2010. Apothekers leveren daardoor meer zorg voor naar verhouding minder geld. Voor 86% bestaan deze inkomsten uit terhandstellingprestaties en voor 12% uit de vergoeding voor het eerste-terhandstellingsgesprek. Dit was in 2014 voor het eerst een zelfstandige prestatie. Daarvóór was de vergoeding voor deze zorg een toeslag binnen de terhandstellingprestaties. 1% van de tarie"nkomsten betreffen zorgprestaties zoals medicatiebeoordeling chronisch geneesmiddelengebruik en instructie geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel. De laatste 1% verwierf de apotheek uit de marge op buiten-WMG geneesmiddelen die tot het basispakket behoren.  
De gemiddelde apotheek had vorig jaar een omzet van € 180.000 aan WMG-geneesmiddelen die niet tot het basispakket behoren. 77% daarvan is geneesmiddelkosten en 23% zorgkosten. Door hun grote aandeel in het totaal van apotheken bepalen wijkapotheken sterk het beeld van de gemiddelde apotheek. Lokale situaties kunnen echter voor andere ontwikkelingen zorgen.

Niet regulier

Voor specifieke apotheken gelden andere cijfers. Bij poliklinische apotheken – openbare apotheken gevestigd in of nabij een ziekenhuis – is meer dan de helft van de terhandstellingen een eerste uitgifte, terwijl dat voor de gemiddelde apotheek 12% is. Het gemiddeld aantal verstrekkingen per poliklinische apotheek bedraagt 80.000, dat is 45.000 minder dan de gemiddelde openbare apotheek. De tariefinkomsten voor een gemiddelde poliklinische apotheek bedragen € 800.000. Voor dienstapotheken was 2014 een bijzonder jaar, want toen werd een vergoedingssystematiek van kracht, waarbij iedere dienstapotheek één kostendekkend tarief overeenkwam dat geldt voor alle verzekeraars. Terhandstellingtarieven verschillen daardoor van dienstapotheek tot dienstapotheek, soms sterk, en kunnen oplopen tot meer dan € 40 per verstrekking.  
De gemiddelde dienstapotheek verstrekte in 2014 ruim 25.000 keer een geneesmiddel, waar gemiddeld € 570.000 aan tariefinkomsten tegenover stonden.

Figuur 1: Geneesmiddelkosten en tariefinkomsten, gemiddeld per apotheek (in duizenden euro’s)

Geneesmiddelkosten en tariefinkomsten, gemiddeld per apotheek 2009-2014

Lichte stijging tariefinkomsten en geneesmiddelkosten in 2014

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top