Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Topdrukte in de apotheek voor de jaarwisseling

Topdrukte in de apotheek voor de jaarwisseling

22 januari 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 4

De decemberdrukte in 2014 zorgde voor een recordaantal verstrekkingen in Nederlandse apotheken. Vanaf de week voor Kerstmis piekte het apotheekbezoek en was het aantal geneesmiddelverstrekkingen vaak meer dan 30% hoger dan normaal. De meeste mensen met een herhaalrecept hadden hun eigen risico in 2014 al opgemaakt.

Traditiegetrouw is december de drukste maand in de apotheek. Veel mensen willen nog voor de jaarwisseling hun medicijnvoorraad aanvullen. Hoewel er voor 2015 geen grote pakketmaatregelen op stapel stonden, zorgde de decemberdrukte in 2014 toch voor een recordaantal verstrekkingen. Het aantal verstrekkingen van receptplichtige geneesmiddelen uit het basispakket kwam afgelopen december uit op 21 miljoen. Dit is 5,8% hoger dan in december 2013. Gemeten in aantallen standaarddagdoseringen (DDD) bedroeg de toename 6,1%.

Bovengemiddeld

Niet alleen in vergelijking met december 2013 was er meer bedrijvigheid in de apotheek, ook in vergelijking met de overige maanden van 2014 was de decemberdrukte duidelijk waarneembaar. Dit uit zich met name in het aantal standaardverstrekkingen, dat 15,8% boven het gemiddelde van de overige maanden lag. Weekleveringen van geneesmiddelen in medicijnrollen zijn hierin niet meegerekend. Daarmee was het in december 2014 naar verhouding ook aanzienlijk drukker dan in de laatste vijf voorafgaande jaren. Toen kwam dit verschil uit op gemiddeld 11,0%. Het aantal werkdagen heeft geen invloed op deze cijfers, want ondanks de vrije kerstdagen waren er 21 doordeweekse werkdagen in december 2014. Dat is exact gelijk aan het gemiddelde van de daaraan voorafgaande jaren.
De drukte in de apotheek nam vooral sterk toe vanaf maandag 15 december. Op die dag lag het aantal standaardverstrekkingen bijna 30% hoger dan op een gemiddelde maandag in 2014. Die hele week bleef het minstens zo druk. Topdag was donderdag 18 december toen het aantal verstrekkingen bijna 36% hoger lag dan op een normale donderdag. Ook op de maandagen voor de kerstdagen en voor de jaarwisseling was sprake van topdrukte in de apotheek.
Volgens de KNMP was voor verzekerden onduidelijkheid over de polisvoorwaarden een reden om eind december voldoende geneesmiddelen in huis te hebben. Ook noemen zij het eigen risico als een belangrijke reden om nog enige voorraad aan te leggen.

Uitstel van betaling

Ruim twee derde van de mensen die vanaf de week voor Kerstmis een herhaalrecept in de apotheek afhaalden, hadden hun verplicht eigen risico alleen al aan geneesmiddelengebruik of specialistenbezoek opgemaakt. Dit percentage is een onderschatting, omdat de SFK geen zicht heeft op de overige zorgconsumptie. De meesten van hen zullen ook in 2015 het verplicht eigen risico naar alle waarschijnlijkheid weer volmaken, omdat zij vooral geneesmiddelen voor chronische aandoeningen gebruiken. Daarom betekent dit laatste apotheekbezoek in december voor hen niet meer dan uitstel van betaling.

Grafiek 1: Verschil in aantal verstrekkingen in december ten opzichte van gemiddeld in 2014 (per werkdag).

 Verschil in aantal verstrekkingen in december tov. gemiddeld in 2014

Vanaf de week voor Kerstmis nam de drukte in de apotheek sterk toe.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top