Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Uitgaven top 10 ook in 2014 vrijwel onveranderd

Uitgaven top 10 ook in 2014 vrijwel onveranderd

14 mei 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 20/21

Het astma/COPD-middel Seretide was ook in 2014 het pakketgeneesmiddel met de hoogste uitgaven. Evenals in voorgaande jaren daalden de uitgaven aan dit middel. Het anti-epilepticum pregabaline is nieuw in deze top 10; methylfenidaat moet daarvoor wijken.

De top 10 van de lijst van pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven is in 2014 slechts beperkt gewijzigd ten opzichte van het jaar daarvoor. Er is één nieuwe binnenkomer: het anti-epilepticum pregabaline (Lyrica). Dit is ten koste gegaan van methylfenidaat. Pregabaline kent een stijging van 15% van de uitgaven, voornamelijk vanwege een forse toename van het aantal gebruikers. Onder uitgaven verstaat de SFK de materiaalkosten van de geneesmiddelen plus de vergoeding voor de bijbehorende terhandstelling zoals de apotheek die in rekening brengt bij de zorgverzekeraar of de patiënt. Omdat de declaratie van eerste-terhandstellingsgesprekken in het afgelopen jaar voor het eerst (technisch) via een eigen traject verliep, is het voor SFK, maar ook voor zorgverzekeraars, niet mogelijk om die kosten direct te koppelen aan het betreffende geneesmiddel. Daardoor zijn de uitgaven aan deze gesprekken niet meegenomen in de hier genoemde bedragen. Om een goede vergelijking met de cijfers over 2013 te kunnen maken, zijn ddeze laatste gecorrigeerd.

Astma/COPD

Binnen de top 10 komen drie middelen voor die tot de astma/COPD-groep (ATC2: r03) behoren en samen bijna twee derde van de uitgaven van deze groep voor hun rekening nemen. De hele ATC-groep is op zijn beurt verantwoordelijk voor 9,2% van alle uitgaven aan pakketgeneesmiddelen die openbare apotheken in 2014 verstrekten.
Het combinatiepreparaat van salmeterol met fluticason (Seretide) kent in 2014 de hoogste uitgaven. Die zijn overigens € 4,5 miljoen (4,3%) lager dan in het jaar daarvoor. Dit komt vooral vanwege een daling van het gebruik. Van dit combinatiepreparaat is sinds eind 2013 ook een generieke variant beschikbaar, maar deze wordt maar weinig verstrekt.
Toch hebben zorgverzekeraars hoge verwachtingen van het patentverloop van dit combinatiepreparaat en andere luchtwegmedicatie. Onder meer zorgverzekeraar VGZ heeft aangekondigd dat het preferentiebeleid in de loop van 2015 mogelijk van toepassing wordt op een aantal astma/COPD-middelen.

Andere groepen

Na de astma/COPD-middelen geven we in Nederland via de openbare apotheken het meeste uit aan de geneesmiddelgroep antidiabetica (ATC2: a10). Deze groep neemt 6% van alle uitgaven aan pakketgeneesmiddelen voor haar rekening. Insulines zijn daarbinnen verantwoordelijk voor twee derde van die uitgaven. De insuline-analoga glargine en aspart behalen de top 10. De cholesterolverlagers (ATC2: c10) nemen met 4,8% van alle uitgaven aan pakketgeneesmiddelen als groep plaats drie in. Uit deze groep komen rosuvastatine en simvastatine in de top 10 voor.

Tabel 1: Top 10 van geneesmiddelen uit het basispakket met de hoogste uitgaven in 2014.

 

stofnaam +
rangorde 2013

toepassing

 uitgaven
(in mln. €)

t.o.v. 2014

1

Salmeterol/fluticason (1)

Astma/COPD

99

-4,3%

2

Tiotropium (2)

Astma/COPD

93

1,0%

3

Rosuvastatine (3)

Cholesterolverlaging

65

7,5%

4

Formoterol/budesonide (4)

Astma/COPD

58

-0,9%

5

Insuline glargine (6)

Diabetes type I

51

7,7%

6

Metoprolol (5)

o.a. angina pectoris

50

3,0%

7

Omeprazol (7)

Maagzuurremmer

48

5,9%

8

Insuline aspart (8)

Diabetes type I

47

5,7%

9

Pregabaline (-)

Epilepsie

45

14,5%

10

Simvastatine (9)

Cholesterolverlaging

45

4,3%

Pregabaline is de enige nieuwkomer in de top 10 van hoogste uitgaven


Back to top