Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2015 / Zwakkere euro beperkt effectiviteit prijzenwet

Zwakkere euro beperkt effectiviteit prijzenwet

9 april 2015, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 150 Nr 15

De aanpassing van de maximumprijzen voor geneesmiddelen leidt voor het eerst niet tot een prijsdaling. Met ingang van 1 april zijn medicijnprijzen namelijk licht toegenomen. Dit komt vooral door de zwakkere positie van de euro ten opzichte van het Britse pond.

Onder invloed van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) nemen de prijzen van receptgeneesmiddelen in het basispakket per 1 april van dit jaar met gemiddeld 0,1% toe ten opzichte van maart. Dit blijkt uit de maandelijkse prijsindex van de SFK. De lichte prijsstijging is opmerkelijk omdat door de WGP het prijspeil normaal gesproken met zo’n 3 tot 4% per jaar daalt. 

Verknoopt

Tweemaal per jaar, in april en oktober, stelt de minister van VWS maximumprijzen voor geneesmiddelen vast op grond van de prijzenwet. Deze wet verplicht leveranciers om voor hun geneesmiddelen een prijs vast te stellen die niet uitkomt boven het gemiddelde van de prijzen in vier ons omringende landen: België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Al sinds de introductie in juni 1996 is de WGP het belangrijkste instrument van de overheid om invloed uit te oefenen op de geneesmiddelenprijzen. De afgelopen tien jaar is het prijsniveau van geneesmiddelen met bijna 40% gedaald. Hiervan is meer dan de helft het directe gevolg van de WGP. De laatste jaren liep dit prijsdrukkende effect iets terug. Dit komt vooral omdat ook de meeste andere Europese landen geneesmiddelenprijzen reguleren op basis van vergelijkingen met andere landen. Hierdoor zijn geneesmiddelenprijzen in de meeste Europese landen al zo met elkaar verknoopt, dat de wettelijke maximumprijzen in de verschillende landen structureel naar hetzelfde plan tenderen.

Wisselkoersen

Bij de vaststelling van de maximumprijzen rekent de Nederlandse overheid de Britse prijslijst om naar euro’s op basis van de koers op het moment van vaststelling van deze lijst door de Britse overheid, ongeveer een half jaar voor effectuering van de WGP. In vergelijking met de vorige herijking van de maximumprijzen is de koers van het pond ten opzichte van de euro met 7% gestegen. Dit heeft een verhogend effect op de maximumprijzen. Zonder koersdaling van de euro en uitgaande van een evenredig Brits aandeel in de bepaling van de maximumprijzen, zou in april een prijsdaling van 1,7% zijn gerealiseerd. Veel fabrikanten hebben de hogere maximumprijzen gebruikt om hun geneesmiddelenprijzen te verhogen. De gemiddelde prijsstijging bedraagt 1,3%. Voor een kleiner deel van het apotheekassortiment dwong de WGP de leveranciers de prijzen te verlagen. Dat gebeurde met gemiddeld 2,3%. De koers van de euro bereikte recent, onder meer als gevolg van de maatregelen van de Europese Centrale Bank, een dieptepunt. Dit zal doo werken in de nog vast te stellen maximumprijzen in oktober 2015. De overheid zal daarbij namelijk een koers van het pond hanteren die waarschijnlijk opnieuw zo’n 7% hoger uitkomt.

Figuur 1: SFK-prijsindex voor geneesmiddelen in afgelopen tien jaar (mei 2005=100).

Sfk-prijsindex voor geneesmiddelen in afgelopen tien jaar (mei 2005=100).

Meer dan helft van de prijsdalingen is het directe gevolg van de prijzenwet.


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top