Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2016 / Aandeel parallelimport neemt laatste jaren af

Aandeel parallelimport neemt laatste jaren af

4 augustus 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 31/32

Nederlandse apotheken verstrekten in 2015 bijna tien miljoen keer een parallel geïmporteerd geneesmiddel. Dat is 4,0% van alle verstrekkingen. In 2011 was dat nog 7,3%. In het eerste halfjaar van 2016 zet de daling verder door tot 3,7%. Het aandeel parallel neemt vooral af door het wegvallen van patenten. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Een parallel geïmporteerd geneesmiddel is meestal een spécialité dat door dezelfde fabrikant wordt gemaakt als het Nederlandse spécialité, maar dat in een ander land van de Europese Unie of in een land met een gelijkwaardige handelsstatus, zoals Noorwegen, in de handel wordt gebracht. Parallelimport van geneesmiddelen is interessant als de apotheekinkoopprijs in het buitenland lager is dan die in Nederland. De mate waarin geneesmiddelen parallel worden geïmporteerd hangt af van verschillende factoren. In de eerste plaats neemt door patentverloop de beschikbaarheid van generieke varianten toe, waardoor steeds minder spécialités worden verstrekt en daarmee ook minder parallelproducten. Een voorbeeld is atorvastatine (Lipitor). Van dit middel was in 2011 de helft  van de verstrekkingen een parallelproduct. Nu is dat volledig weggevallen ten gunste van generieke varianten. Daarnaast quoteren fabrikanten de hoeveelheid van een spécialité per land om parallelimport tegen te gaan. Dat laatste leidt regelmatig tot (dreigende) tekorten.

Apothekers ondervinden directe gevolgen in hun inkomsten nu de mogelijkheden om parallel te verstrekken minder worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verdisconteerde tot en met 2011 de inkomsten uit parallelimport nog in de tarieven. Als zorgverzekeraars, die sinds 2012 de tarieven vaststellen, niet  corrigeren voor lagere parallelpercentages, resulteert dit in te lage tariefinkomsten.

Brexit

Als de import plaatsvindt vanuit een land buiten de Eurozone speelt naast het prijsverschil ook de wisselkoersontwikkeling een rol. Zo stimuleert een lage koers van het Britse pond parallelimport vanuit het Verenigd Koninkrijk. Zolang het land nog lid is van de EU, pro!teren parallelimporteurs van de koersdaling van het Britse pond na de uitslag van het Brexitreferendum. Op termijn hangt het van de handelsafspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk af of parallelimport uit het land mogelijk blijft. Op basis van standaarddagdosering en (DDD) leverde Italië in 2015 de meeste parallelimport: 17% van alle geïmporteerde DDD’s is uit dat land afkomstig. Het Verenigd Koninkrijk (15%), België (11%) en Frankrijk (10%) volgen.

Uitgedrukt in geld importeerde Nederland het meeste uit het Verenigd Koninkrijk; ruim honderd miljoen euro tegen apotheekinkoopprijs. Rosuvastatine (Crestor) is het meest parallel geïmporteerde geneesmiddel. Van alle geïmporteerde DDD’s ging het bij ruim één op de zes om dit middel. De meeste parallelimport van rosuvastatine kwam uit Frankijk, gevolgd door Portugal. Ontstekingsremmer etoricoxib (Arcoxia) is naar  verhouding het meest geïmporteerd, 88% daarvan betreft een parallelle variant van dit middel. De overige 12% is Nederlands spécialité. Ook glucagon (Glucagen) heeft met 86% een hoog parallelgehalte.

Grafiek 1: Aandeel verstrekkingen van parallel geïmporteerde geneesmiddelen van alle verstrekkingen

ontwikkeling parallelimport

Sinds maximum in 2011 is aandeel parallelimport gehalveerd

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top