Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2016 / Bijna helft minder aan dexamfetamine in mei

Bijna helft minder aan dexamfetamine in mei

16 juni 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 24

Nederlandse apotheken verstrekten in mei van dit jaar ruim 1,1 miljoen tabletten en capsules van een geneesmiddel met dexamfetamine. Dat is bijna de helft minder dan de bijna 2,2 miljoen in april. Vergoedingsperikelen rond de introductie van Amfexa zetten aan tot hamsteren. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Tot en met de eerste maanden van dit jaar was er in Nederland geen geregistreerd geneesmiddel met dexamfetamine beschikbaar. Omdat dexamfetamine wel een plaats heeft bij de behandeling van onder meer ADHD waren apothekers aangewezen op bereidingen. Apothekers verstrekten in 2015 aan 30.000 mensen in totaal bijna 150.000 keer een (doorgeleverde) bereiding met dexamfetamine.
Doorgeleverde bereidingen zijn door grootbereiders centraal gemaakte apotheekbereidingen. Omdat ze niet zijn geregistreerd, kan de overheid ze niet opnemen in het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). Daarom moeten zorgverzekeraars aan de hand van eigen, meestal uniforme, criteria bepalen of het gebruik van een (doorgeleverde) bereiding als rationeel en doelmatig kan worden beschouwd. Als dat het geval is, komt de bereiding in principe in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket. Bereidingen van dexamfetamine voldoen aan die criteria, waardoor zorgverzekeraars ze volledig vergoedden tot en met het eerste kwartaal van dit jaar.

Amfexa

In maart 2016 introduceerde leverancier Eurocept het geneesmiddel Amfexa, een geregistreerd spécialité met 5 mg dexamfetamine. Dit veroorzaakte nogal wat reuring in de markt. Regelgeving bepaalt dat als een spécialité beschikbaar is, grootbereiders geen producten met (ongeveer) dezelfde samenstelling mogen verhandelen.
Bovendien werd Amfexa op dat moment niet vergoed uit het basispakket omdat het niet in het GVS was opgenomen. De overheid heeft via een versnelde procedure Amfexa met een positieve vergoedingsstatus toegelaten tot het GVS. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het alleen bij ADHD mag worden vergoed bij patiënten die eerder zonder succes methylfenidaat hebben geprobeerd.
Toch was dit geen goed nieuws voor de gebruikers, want opname in het GVS betekent ook dat de overheid moet beoordelen of een vergoedingslimiet van kracht is. Volgens de regels is dexamfetamine ingedeeld bij de ADHD-middelen. Dat leidde tot een vergoedingslimiet van € 3,63 per doosje van dertig stuks. De fabrikant heeft de apotheekinkoopprijs echter bepaald op € 27,18. Het verschil, € 23,55 verhoogd met 6% BTW, moet de gebruiker zelf betalen.

Nog even wachten

Apothekers verstrekten in mei van dit jaar 9300 keer een geneesmiddel met dexamfetamine; 4400 keer betrof het het spécialité. Gebruikers namen de bijbetaling voor lief of zijn daarvoor aanvullend verzekerd. Voor de rest ging het vooral om (doorgeleverde) bereidingen met een andere sterkte dan 5 mg dexamfetamine. De SFK constateert dat er is gehamsterd, vooral in april. De totale hoeveelheid verstrekte tabletten en capsules met dexamfetamine was in een maand nog nooit zo groot. Onder meer door dit hamstereffect is het te vroeg voor gerechtvaardigde conclusies en moet worden afgewacht hoe de markt van dexamfetamine zich de komende tijd ontwikkelt.

Grafiek: Totale hoeveelheid verstrekte tabletten en capsules van dexamfetamine (stuks) per maand.

 Totale hoeveelheid verstrekte dexamfetamine (stuks) per maand.

Kleinere hoeveelheid in mei 2016 niet representatief door hamsteren


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top