Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2016 / Diclofenac opnieuw meeste gebruikers

Diclofenac opnieuw meeste gebruikers

4 februari 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 5

Ontstekingsremmer diclofenac was ook in 2015 het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers. Vorig jaar verstrekten openbaar apothekers dit middel één keer of vaker aan bijna 1,3 miljoen Nederlanders. Na een sterke toename van het aantal gebruikers in de afgelopen jaren staat colecalciferol voor het eerst in de top 10. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Hoewel diclofenac al vele jaren het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers is – in 2015 waren dat er bijna 1,3 miljoen – daalt het aantal gebruikers van dit middel de laatste jaren sterk. Met 60.000 gebruikers minder dan in 2014, kende diclofenac vorig jaar van alle pakketgeneesmiddelen de grootste afname van het aantal gebruikers. Ter vergelijking: in 2011 gebruikten nog 1,6 miljoen mensen dit middel.
Het advies om in plaats van diclofenac, vanwege cardiovasculaire bijwerkingen bij hoge doseringen, naproxen voor te schrijven, vindt waarschijnlijk gehoor omdat de daling van het aantal gebruikers van diclofenac in 2015, net als in 2014, nagenoeg gelijk is aan de toename daarvan bij naproxen. Het aantal gebruikers van naproxen is met 600.000 echter nog niet de helft van dat van diclofenac.

Driemaal 1,2 miljoen

Diclofenac wordt gevolgd door drie geneesmiddelen met ieder ongeveer 1,2 miljoen gebruikers, te weten: amoxicilline, simvastatine en omeprazol. Bij antibioticum amoxicilline nam het aantal gebruikers toe met 11%. Dit is opvallend omdat in de afgelopen jaren juist telkens minder mensen amoxicilline gebruikten. Mogelijk is hiervoor de extreem lange griepepidemie in 2015 verantwoordelijk. Hoewel antibiotica niet werkzaam zijn tegen griepverschijnselen, vergroot griep wel de kans op bacteriële infecties door een verminderde weerstand.
Van simvastatine nam het aantal gebruikers toe met 2%, terwijl het aantal gebruikers van alle cholesterolverlagende middelen gezamenlijk steeg met 4%. Hiermee verliest simvastatine, dat voorkeursmiddel binnen de richtlijnen is, terrein. Bij maagzuurremmer omeprazol is de stijging van 5% wel ongeveer gelijk aan die van alle protonpompremmers. Deze cijfers hebben alleen betrekking op de verstrekkingen die voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Sinds 2012 is de vergoeding voor maagzuurremmers beperkt.

Grootste stijger

Colecalciferol kende in 2015 de grootste stijging van het aantal gebruikers en komt daarmee uit op plaats 9. Het aantal gebruikers nam met 160.000 toe tot 830.000. Het al jaren toenemende gebruik van colecalciferol is het gevolg van de gewijzigde kijk op de behandeling van osteoporose, die eind 2012 is vastgelegd in de NHG-standaard Fractuurpreventie.

Tabel: Top 10 van pakketgeneesmiddelen naar aantal gebruikers in 2015 en hun ontwikkeling tussen 2007-2015

Top 10 pakketgeneesmiddelen naar aantal gebruikers in 2015 en hun ontwikkeling tussen 2007-2015.
Ondanks een daling van het aantal gebruikers staat diclofenac aan kop in de top 10

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top