Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2016 / Jonge apothekers streven naar toekomstbestendig vak

Jonge apothekers streven naar toekomstbestendig vak

15 september 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 37

Het merendeel van de jonge apothekers werkt meer dan hun contracturen. De meesten zijn tevreden over hun functie en arbeidsvoorwaarden. Ze willen dat de apotheker zich duidelijker als zorgprofessional profileert maar vinden wel dat salariëring enigszins achterblijft bij die van vergelijkbare zorgverleners. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Eind 2015 heeft de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) een enquête gehouden onder haar leden. De resultaten van deze enquête heeft de VJA in samenwerking met de SFK geanalyseerd. Zoals de naam van de vereniging al doet vermoeden, gaat het hier om apothekers die nog niet zo lang werkzaam zijn. 60% van de respondenten is minder dan vijf jaar apotheker.

In loondienst

Nagenoeg alle jonge apothekers werken in loondienstverband, de meeste als tweede apotheker (60%) en ruim een derde (37%) als beherend apotheker. Iets meer dan de helft van de apothekers is  verbonden aan één apotheek, 40% werkt op meerdere locaties. De helft van alle jonge apothekers is werkzaam in een apotheek die hoort bij een keten of formule, 28% bij een zelfstandige apotheker en 13% bij een maatschap van apothekers. Van de respondenten die werkzaam zijn bij een keten- of formule-apotheek is ruim een derde verbonden aan een Service apotheek, de grootste formule van zelfstandige apotheken in Nederland. BENU, Mediq en Alphega hebben ieder een zesde tot een vijfde van de jonge apothekers in dienst.

Arbeidsvoorwaarden

Hoewel de meeste jonge apothekers op dit moment in loondienst zijn, heeft een kwart de ambitie om binnen tien jaar eigenaar van een apotheek te zijn. Nog eens 43% overweegt dat, maar 27% wil juist geen apotheekeigenaar worden. Ambitie en hard werken blijken ook uit de uren die de jonge apothekers maken. Drie kwart heeft een fulltime contract van 38 uur of meer. Hiertoe rekent de SFK ook de jonge apothekers met een zogeheten do the job-contract. Dit betreft ongeveer één op de vijf fulltimers. Een do the job-contract is een arbeidscontract waarbij de werknemer zich aan een resultaatdoelstelling bindt. Voor de overgrote meerderheid van de jonge apothekers met een fulltime contract, onder wie dus ook die met een do the job-contract, geldt dat ze ruimschoots meer werken dan 38 of 40 uur.
Het merendeel van de jonge apothekers (60%) wordt naar hun werkervaring betaald volgens de KNMP-richtlijn 2015; 16% verdient meer en 10% minder. Ofschoon een groot aantal respondenten tevreden is met de huidige arbeidsvoorwaarden, ziet een aanzienlijk deel ruimte voor verbetering. Een veelgenoemde opmerking is dat de salariëring volgens de KNMP-richtlijn achterblijft bij die van collega-zorgverleners zoals huisartsen en tandartsen. Uitgaande van vergelijkbare verantwoordelijkheden en zwaarte van het werk vinden veel jonge apothekers dat dit meer in elkaars lijn moet liggen. Ook wordt vaak een adequate vergoeding van opleidingskosten gemist evenals een schappelijke vergoeding voor diensten en een tegemoetkoming voor overuren.

Ambities

De jonge apothekers willen zich inzetten voor een toekomstbestendig vak. Ze hechten veel waarde aan het beroep van apotheker als zorgprofessional en zijn van mening dat de financiering van de apotheekzorg juist op hun farmaceutische deskundigheid moet worden gebaseerd. De vervolgopleiding tot het specialisme openbaar apotheker die apothekers na hun universitaire studie met goed resultaat moeten afronden voordat ze zich openbaar apotheker mogen noemen, draagt bij aan die deskundigheid. De VJA-leden vinden het belangrijk dat de VJA op haar beurt bijdraagt aan de evaluatie en ontwikkeling van dat specialisme.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top