Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2016 / Niet eerder zoveel eerstejaars farmacie

Niet eerder zoveel eerstejaars farmacie

23 juni 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 25

Het aantal eerstejaarsstudenten farmacie steeg in 2015 met maar liefst 97 tot 632. In datzelfde jaar studeerden in Utrecht en Groningen 225 apothekers af, negen minder dan in 2014. Vanaf september 2016 kunnen ook aan de Universiteit Leiden studenten een masteropleiding farmacie starten. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Eind 2015 stonden volgens opgave van de universiteiten 632 personen als eerstejaarsstudent ingeschreven aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht (229), Groningen (128) en Leiden (275). Dit zijn maar liefst 97 eerstejaarsstudenten meer dan in 2014 (+18%). De stijging in 2015 doet zich vooral voor bij de Leidse opleiding, waar zich 66 eerstejaars meer aanmeldden dan in 2014. Het aantal eerstejaarsstudenten in Utrecht steeg met 25 en in Groningen met 6. Leiden is voor het tweede jaar op rij de populairste universiteit onder beginnende studenten farmacie. Ook voor het tweede jaar op rij meldden zich minder eerstejaarsstudenten in Utrecht aan dan de numerus fixus van 270 die voor beide jaren gold.
In totaal stonden er volgens opgave van de universiteiten aan het begin van dit jaar 2913 studenten ingeschreven aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland, 172 meer dan een jaar eerder. Het aantal studenten aan de farmaceutische opleiding in Utrecht is in 2015 met 59 gestegen naar 1412. Daartegenover staat een afname van het aantal studenten in Groningen met 41, waarmee de opleiding op 680 ingeschreven studenten uitkomt.
Het aantal studenten aan de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden blijft, net als in voorgaande jaren, groeien. In totaal volgden 821 studenten deze opleiding in 2015. Dat waren er 154 meer dan een jaar eerder, een toename van 23%.

Nieuw in Leiden

Nieuws is dat de Universiteit Leiden in september 2016 met een masteropleiding farmacie van start gaat. Nadat minister Bussemaker van OC&W de aanvraag voor de masteropleiding farmacie in Leiden al had goedgekeurd, heeft eind mei 2016 ook de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de masteropleiding geaccrediteerd. Deze goedkeuring was nodig om een masteropleiding farmacie in Leiden te starten. De opleiding staat open voor studenten met een afgeronde bacheloropleiding farmacie in Leiden, Utrecht, Groningen en Leuven. De masteropleiding van Leiden biedt, naar eigen zeggen, de aanstaande apothekers speciale aandacht voor patiëntgerichte farmaceutische zorg.

Minder apothekers

Het aantal kandidaten dat de farmaceutische faculteiten in Utrecht en Groningen in 2015 met een apothekersdiploma verliet, bedroeg 225. Dat zijn er negen minder dan een jaar eerder. Deze afname sluit aan op de afname van het aantal eerstejaarsstudenten, zes jaar eerder. De 225 afgestudeerden in 2015 maken 46% uit van het aantal eerstejaars dat zich in 2009 aanmeldde. Ook in 2014 studeerde 46% van de zes jaar daarvoor – in 2008 – aangemelde eerstejaars als apotheker af. Als deze trend zich voortzet, zullen er in 2016 naar verwachting ook minder apothekers afstuderen dan in 2015, maar in 2017 juist weer fors meer.

Grafiek: Aantallen eerstejaarsstudenten farmacie en afgestudeerde apothekers (2006-2015).

eerstejaarsstudenten farmacie en afgestudeerde apothekers (2006-2015)

Anders dan vorig jaar: meer eerstejaars, minder afgestudeerdenBron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top