Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2016 / SFK lanceert ´Uitgifte Gemist ´

SFK lanceert ´Uitgifte Gemist ´

6 oktober 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 40/41

De SFK lanceert op het KNMP-congres van 11 oktober de rapportage Uitgifte Gemist. Die stelt apotheken in staat patiënten te begeleiden bij de start van chronisch medicatiegebruik. De tool selecteert patiënten die niet op tijd een recept indienden voor hun tweede of derde uitgifte.

Therapietrouw is van wezenlijk belang voor een goede behandeling met medicijnen. Apothekers missen de mogelijkheid om patiënten op te sporen die na een eerste of tweede uitgifte niet of niet tijdig terugkomen voor de vervolgmedicatie. De SFK ontwikkelde daarom een webrapportage waarmee apothekers deze wegblijvers eerder kunnen opsporen. Dat gebeurt op basis van de verwachte eindegebruiksdatum van het eerste of tweede recept. Vanaf een dag daarna zijn de betreffende patiënten zichtbaar in de webrapportage. De rapportage toont in eerste instantie het merendeel van de geneesmiddelgroepen die voorkomen in de al bestaande therapietrouwrapportage van de SFK.

De rapportage Uitgifte Gemist heeft een ander doel dan de therapietrouwrapportage. Deze laatstgenoemde is bedoeld om achteraf de apotheek-score van de therapietrouw van de patiënten in die apotheek te berekenen. De meeste winst is echter te behalen als apotheken de patiënten aan het begin van een chronische behandeling tijdig bijsturen. De rapportage Uitgifte Gemist is er juist op gericht om apothekers daarbij te ondersteunen

Dagbasis

Het is gebruikelijk om eenmaal per maand de gegevens vanuit de apotheek aan de SFK aan te leveren. Deze frequentie is niet geschikt voor actuele cijfers in de rapportage Uitgifte Gemist. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze rapportage moet de SFK de gegevens op dag-basis ontvangen. Alle apotheeksystemen zijn daarop voorbereid. In sommige systemen kan het automatisch aanleveren van dagbestanden zelf worden ingesteld.

De SFK bespreekt met de softwareleveranciers de mogelijkheid om het instellen en het automatisch versturen van dagbestanden centraal te regelen en de mogelijkheid om naast de dagbestanden ook eenmaal per maand automatisch een maandbestand naar de SFK te sturen. In dat bestand zullen dan de eventuele correcties op de verstrekkingen zijn doorgevoerd. Deze correcties bereiken de SFK niet als ’s nachts de verstrekkingen van de afgelopen dag worden aangeleverd. 

Impressie van de SFK-webrapportage Uitgifte Gemist

 Rapportage Uitgifte gemist

Apothekers kunnen zelf selecties verfijnen met filters

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top