Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2017 / Minder overstappers bij hoge medicijnkosten

Minder overstappers bij hoge medicijnkosten

17 april 2017, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 152 Nr 16

Mensen met hogere uitgaven aan geneesmiddelen wisselen minder vaak van verzekeraar. Bij apotheekbezoekers die in 2016 meer dan € 1000 uitgaven lag het overstappercentage ruim 40% lager dan bij mensen van wie de geneesmiddelenuitgaven onder de € 100 bleven. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Uit de declaraties die apothekers in het eerste kwartaal van 2017 bij verzekeraars indienden blijkt dat 4,6% van de apotheekbezoekers een andere verzekeraar had dan in 2016. Dit percentage ligt iets hoger dan een jaar geleden toen 4,3% overstapte naar een andere verzekeraar. Bij beide percentages gaat het om een overstap naar een ander verzekeraarsconcern.
Het aantal mensen dat een andere verzekeraar kiest, ligt in werkelijkheid hoger omdat verzekerden ook binnen een concern van verzekeraar kunnen wisselen. Zo bieden tien verzekeraarsconcerns gezamenlijk ruim zestig polissen aan via ongeveer vijftig verschillende UZOVI-codes. Deze afkorting staat voor Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie en dit is de code die zorgverzekeraars en apothekers in het declaratieverkeer gebruiken. Zo valt de Zekur-polis onder de UZOVI-code die hoort bij Univé, dat op zijn beurt weer onderdeel uitmaakt van het VGZ-concern.

Overstappers

De SFK heeft geen zicht op het aantal overstappers per polis, maar wel op het UZOVI-niveau. Het gemiddelde aandeel overstappende apotheekbezoekers op dat niveau kwam in 2017 uit op 6,7%. Uit de declaratiegegevens blijkt verder dat de neiging om over te stappen afneemt naarmate het geneesmiddelengebruik hoger wordt. Bij de apotheekbezoekers die in 2016 minder dan € 100 uitgaven lag het overstappercentage op 8,2. Dit percentage neemt af naarmate de geneesmiddeluitgaven toenemen. Bij apotheekbezoekers met een uitgavenniveau tussen de € 100 en de € 200 daalde dit tot 6,9% en bij mensen met een uitgavenniveau tussen de € 1000 en de € 5000 daalde dit tot 4,7%.
Opvallend is dat het percentage overstappers weer iets toeneemt als de geneesmiddeluitgaven boven de € 5000 uitkwamen, maar dat overstappercentage ligt nog altijd beduidend lager dan bij de mensen die niet meer dan € 100 besteedden.
Ondanks het relatief lage aantal overstappers zou de zorgverzekeraarsmarkt elf jaar na introductie van het huidige zorgstelsel in theorie grotendeels ververst moeten zijn. Toch laat de praktijk een totaal ander beeld zien en zijn de contouren van de voormalige ziekenfondsen in de regio nog altijd sterk zichtbaar.

Concentratie

Dit uit zich in een sterke regionale concentratie. In vrijwel alle regio’s ligt het marktaandeel van de grootste verzekeraar ruim boven de 40%. In Friesland is deze concentratie het sterkst. Zilveren Kruis heeft inclusief De Friesland in deze regio een gemiddeld marktaandeel van 77%.

Grafiek: Verzekeraarsconcerns met het hoogste aantal verzekerden per regio in 2016

Verzekeraars met hoogste aantal verzekerden NL 2016

De contouren van de voormalige ziekenfondsen zijn nog altijd sterk zichtbaar


 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top