Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2018 / Gebruikers betaalden in 2017 minder zelf voor medicijnen

Gebruikers betaalden in 2017 minder zelf voor medicijnen

8 februari 2018, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 153 Nr 6

Openbare apotheken verstrekten in 2017 voor € 174 miljoen aan receptplichtige geneesmiddelen die niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking kwamen. Dat is € 16 miljoen minder dan in 2016. Voor geneesmiddelen met een inkoopprijs boven de GVS-limiet moesten de gebruikers vorig jaar ongeveer hetzelfde bedrag als in 2016 aan eigen bijdragen ophoesten, namelijk € 39 miljoen. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Bijbetalingen

Eigen bijdragen zijn van kracht voor geneesmiddelen waarvan de inkoopprijs is vastgesteld boven een door de overheid bepaalde limiet. Het verschil komt niet voor vergoeding in aanmerking. Het hierboven genoemde bedrag van € 39 miljoen aan eigen bijdragen blijkt voor patiënten lager uit te komen. Dat komt door terugbetaalregelingen, waarbij fabrikanten de eigen bijdrage voor hun rekening nemen. Uit strategische overwegingen (prijsstelling in internationaal perspectief) willen fabrikanten de inkoopprijs niet verlagen, maar daar ook de patiënt niet de dupe van laten worden.

Top 10 geneesmiddelen met de meeste bijbetaling in 2017

RanggeneesmiddeltoepassingBijbetaling (x mln)
1methylfenidaatADHD15,1
2insuline degludec *diabetes6,8
3atomoxetineADHD3
4mirabegron *urge-incontinentie1,7
5feneticillinebacteriële infectie1
6dimethylfumaraatpsoriasis1
7kaliumchloridete weinig kalium0,9
8lithiumbipolaire stoornis0,8
9hydrocortisoncrèmeeczeem0,7
10fosfomycinebacteriële infectie0,7
* = terugbetalingsregeling

In de top tien van geneesmiddelen waarvoor in totaal het meest moest worden bijbetaald, staan twee middelen waar zo’n regeling voor bestaat. Samen zijn ze goed voor € 8,5 miljoen aan bijbetalingen. Opvallend is dat voor het ADHD-middel methylfenidaat in 2017 in totaal € 2,5 miljoen minder is bijbetaald dan het jaar daarvoor. Deels komt dat doordat er minder aanbijbetaalproducten is gebruikt en voor een deel door prijsverlagingen van sommige van die producten.
Nieuw in de top 10 van bijbetalers zijn kalium (Slow K) en lithium (Camcolit). Deze middelen zijn door de nieuwe eigenaar in prijs verhoogd, waardoor patiënten fors moeten bijbetalen.

Niet vergoed

Slechts zeer weinig receptgeneesmiddelen zijn in Nederland, al dan niet voorwaardelijk, van vergoeding uitgesloten. Zo behoren anticonceptiemiddelen voor vrouwen tot 21 jaar wel tot het basispakket, maar niet voor vrouwen boven die leeftijd. Ook komen slaap- en kalmeringsmiddelen en maagzuurremmers niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij patiënten voldoen aan specifieke voorwaarden. Erectie bevorderende middelen worden onder geen enkele voorwaarde vergoed.

Top 10 geneesmiddelen met hoogste uitgaven buiten basispakket in 2017

ranggeneesmiddelv/oniet vergoed (x miljoen)
1anticonceptiva, hormonale en lokalev50
2slaap- en kalmeringsmiddelenv47
3middelen bij erectiestoornisseno18
4maagzuurremmersv12
5stoppen met rokeno10
6malariamiddelen (profylaxe)v8
7medicinale cannabiso5
8paracetamol/codeïneo4
9aambeiencrèmeso3
10middelen bij kaalheido2
o = onvoorwaardelijk | v = voorwaardelijk niet vergoed

Twee geneesmiddelgroepen, de anticonceptiemiddelen en de slaap – en kalmeringsmiddelen, zijn samen goed voor meer dan de helft (56%) van de €174 miljoen aan geneesmiddeluitgaven die van vergoeding zijn uitgesloten. Voor de beide groepen samen is dit € 8,7 miljoen minder dan in 2016. Ook aan maagwandbeschermers werd in 2017 veel minder door mensen zelf betaald dan in het jaar daarvoor. Gebruikers van maagbeschermers betaalden in 2017 in totaal € 3,5 miljoen minder dan het jaar ervoor.
Aan geneesmiddelen ter begeleiding van het stoppen met roken is in 2017 € 3 miljoen meer uitgegeven dan in 2016. Deze geneesmiddelen zijn niet in het basispakket opgenomen. Ze worden wel vergoed uit een ander potje, namelijk dat van de integrale behandeling stoppen-met-roken.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top