Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2019 / Tandartsen schrijven vooral antibiotica en NSAID’s voor

Tandartsen schrijven vooral antibiotica en NSAID’s voor

31 oktober 2019, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 154 Nr 44

Nederlandse apotheken verstrekten in 2018 bijna 1 miljoen keer een geneesmiddel op voorschrift van een mondzorgverlener. Hieronder worden tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten verstaan. De tandartsen schreven daarvan 67% van de recepten uit, de kaakchirurgen 31% en de orthodontisten 2%. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Tandartsen zijn volledig bevoegd ten aanzien van het voorschrijven en mogen dus recepten voor alle receptplichtige geneesmiddelen uitschrijven. In de praktijk worden zij geacht zich daarbij te beperken tot middelen waarvan zij de werking kunnen overzien en waarmee zij voldoende ervaring hebben opgebouwd. Orthodontisten zijn, evenals kaakchirurgen,
gespecialiseerde tandartsen. Ze schrijven, ter versterking van het tand-glazuur, vooral natriumfluoridemondspoeling (17.000 verstrekkingen in 2018) voor. Dit middel wordt niet uit het basispakket vergoed. Orthodontisten schrijven vooral geneesmiddelen voor aan kinderen en jongeren. Van hun recepten was ruim 80% bestemd voor patiënten in de leeftijdscategorie 0 tot 20 jaar.

Tandartsen schreven het vaakst het penicilline-antibioticum amoxicilline voor: in 2018 ruim een kwart miljoen keer. Ibuprofen, een ontstekingsremmende pijnstiller uit de groep NSAID’s, was met 130.000 verstrekkingen het door kaakchirurgen meest voorgeschreven middel.
85% van alle geneesmiddelen die apotheken in 2018 op recept van mondzorgverleners verstrekten, werd vergoed vanuit het basispakket. Gegroepeerd op ATC3-niveau gaat het daarbij vooral om antibiotica van het penicillinetype en de ontstekingsremmende pijnstillers uit de groep NSAID’s. Buiten het pakket en ook niet-receptplichtig zijn het voornamelijk de mondspoelingspreparaten, met natriumfluoride of – ter ontsmetting van de mondholte – chloorhexidine als werkzame stoffen. Van fluoride is ook een receptplichtige variant beschikbaar die wel wordt vergoed uit het basispakket. Het gaat daarbij om olafluor dat in hogere concentraties in de vorm van een gel wordt toegepast.

Tegelijkertijd

Uit de gegevens van de SFK blijkt dat apotheken op voorschrift van mondzorgverleners, in 2018 ruim 180.000 keer twee of meer verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd verstrekten. In totaal betrof dit 405.000 verstrekkingen. Dat komt overeen met 41% van alle verstrekkingen op basis van mondzorgverlenersrecepten. Tandartsen schreven bijna 110.000 keer tenminste twee verschillende geneesmiddelen voor, waarbij amoxicilline en ibuprofen het vaakst werden gecombineerd (37.000 keer). In totaal schreven kaak-chirurgen in 2018 bijna 75.000 keer twee of meer geneesmiddelen tegelijkertijd voor. Met 19.000 keer kwamen daarbij het vaakst ibuprofen en chloorhexidine naast elkaar voor.
Ook maagzuurremmers behoren tot de groepen geneesmiddelen die veel worden verstrekt op basis van een recept van mondzorgverleners. In vrijwel alle gevallen gebeurt dat samen met NSAID’s ter voorkoming van maagbeschadiging door NSAID’s. De combinatie van een maagzuurremmer met alléén een NSAID kwam vorig jaar 6500 keer voor en dezelfde combinatie aangevuld met chloorhexidinemondspoeling bijna 4000 keer. 

Meest verstrekte geneesmiddelen (ATC3-groep) voorgeschreven door mondzorgverleners (2018)

rangATC3geneesmiddel(groep)toepassingaantal
1J01Cpenicillinesantibacterieel365.000
2M01ANSAID'spijnbestrijding290.000
3A01Adiverse mondspoelingen waaronder chloorhexidine en fluoridemondontsmetting, tandglazuurversterking125.000
4J01Fvooral macrolide antibioticaantibacterieel37.000
5N02Aopioïdenpijnbestrijding27.000
6P01Avooral metronidazolantibacterieel22.000
7A02Bmaagzuurremmersmaagwandbescherming19.000

Top 3 vormt bijna 80% van alle mondzorgverleners medicatie

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top