Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2020 / 16% meer eerstejaars aan farmaceutische faculteiten

16% meer eerstejaars aan farmaceutische faculteiten

11 juni 2020, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 155 Nr 24

Bij de start van het academisch jaar 2019/2020 stonden in totaal 3479 studenten ingeschreven bij de opleidingen (bio-)farmaceutische wetenschappen aan de universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht. In het academische jaar 2018/2019 studeerden 211 apothekers af. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Volgens opgave van de universiteiten startten 765 studenten na de zomer van 2019 een bacheloropleiding aan een van de drie (bio-)farmaceutische opleidingen in Nederland. Nog nooit was het aantal eerstejaarsstudenten zo groot: 16% meer dan aan het begin van het academisch jaar in 2018. Toen schreven zich 658 studenten in. De bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden kon in 2019 met een aantal van 340 (63 meer dan een jaar eerder) de meeste eerstejaarsstudenten inlijven. De bacheloropleidingen Farmacie in Utrecht en Groningen zagen respectievelijk 257 en 168 nieuwe studenten hun kant op komen. Voor Utrecht waren dat er 33 meer dan in 2018 en voor Groningen 11. Van alle 765 eerstejaarsstudenten was een ruime meerderheid vrouw (62%).
In totaal waren 2210 studenten – inclusief eerstejaars – aan het begin van het studiejaar 2019/2020 ingeschreven aan de drie genoemde bacheloropleidingen. Ook van hen was ongeveer 62% vrouw

Masters

Alleen de masteropleiding Farmacie leidt op tot apotheker. Aan het begin van het academisch jaar 2019/2020 volgen 836 studenten die opleiding tot apotheker aan de universiteiten van Utrecht (478), Groningen (234) en Leiden (124). Het aandeel vrouwen onder deze masterstudenten is hoger dan onder de bachelorstudenten: 67%. 
Nog eens 433 studenten volgen een andere master in een (bio-)farma-ceutische richting: 123 in Utrecht (Drug Innovation), 57 in Groningen (Medisch Farmaceutische Wetenschappen) en 253 in Leiden (Bio-Farmaceutische Wetenschappen).
In het academisch jaar 2018/2019 dat vorig jaar eindigde, studeerden voor het eerst weer apothekers af – 12 in totaal – aan de Universiteit van Leiden. De masteropleiding Farmacie was daar in 2016 van start gegaan. In totaal sloten op de drie universiteiten in dat collegejaar 211 studenten – 71 mannen en 140 vrouwen – hun masterstudie Farmacie met goed gevolg af, waarmee zij het recht verwierven om zich als apotheker te laten opnemen in het BIG-register. Dat waren er 18 meer dan een jaar eerder. Daarbij moet worden opgemerkt dat de SFK nu voor het eerst het aantal afgestudeerde apothekers per collegejaar meldt, terwijl dat tot dusver het aantal afgestudeerde apothekers per kalenderjaar was.

Aantal eerstejaarsstudenten per collegejaar (vanaf 2009/2010) en afgestudeerde apothekers*.

Aantal 1e jaarsstudenten Farmacie en afgestudeerde apothekers per collegegjaar

Na de zomer van 2019 meldden zich 765 eerstejaarsstudenten

* afgestudeerde apothekers tot en met 2018 per kalenderjaar en vanaf 2018/2019 per collegejaar

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top