Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2020 / 3,6 miljoen mensen gebruiken niet-vergoed geneesmiddel

3,6 miljoen mensen gebruiken niet-vergoed geneesmiddel

9 april 2020, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 155 Nr 15

Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 3,6 miljoen mensen voor € 181 miljoen aan receptplichtige geneesmiddelen die niet uit het basispakket werden vergoed. Dat is € 4 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. De toename is vooral het gevolg van de pakketmaatregel van begin 2019. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Nederland kent een vergoedingssysteem voor geneesmiddelen waarbij recept-plichtige geneesmiddelen in principe voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Toch hebben bezuinigings- en doelmatigheidsmaatregelen in de loop der jaren de vergoeding van een deel van deze geneesmiddelen beperkt of uitgesloten. Daarbij bestaat onderscheid tussen enerzijds geneesmiddelen die onder voorwaarden zijn toegelaten tot het basispakket en anderzijds geneesmiddelen die daarvan onvoorwaardelijk zijn uitgesloten.
De geneesmiddelen met voorwaardelijke vergoeding hebben de meeste impact. Zo krijgen bijna 1,3 miljoen vrouwen hun anticonceptiva niet uit het basispakket vergoed omdat ze 21 jaar of ouder zijn. Ook moeten bijna 1,1 miljoen gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen van het benzodiazepinetype deze zelf betalen, omdat niet voldaan wordt aan de scherp omschreven voorwaarden die voor deze groep middelen geldt.
Van de geneesmiddelen die zonder voorwaarden zijn uitgesloten van vergoeding uit het basispakket raakte in 2019 colecalciferol (vitamine D3) de meestemensen, te weten 140.000. Het wordt toegepast ter voorkoming van osteo-porose. Specifiek benoemde producten van colecalciferol zijn per 1 januari 2019 uit het basispakket uitgestroomd.
Ook van tabletten met 1000 mg paracetamol, die 110.000 gebruikers telden in 2019, verviel toen de vergoeding. Voor beide middelen gezamenlijk betaalden de gebruikers bijna € 8,5 miljoen aan de apotheek. Dat alleen al is meer dan de toename van € 4 miljoen aan uitgaven aan niet-vergoede middelen in 2019.

Minder betaald

Er zijn ook geneesmiddelen waaraan in 2019 minder door de gebruikers zelf is betaald. Aan de geneesmiddelcombinatie codeïne met paracetamol is in 2019 bijna € 2,5 miljoen minder uitgegeven dan in 2018. Dat is waarschijnlijk het gevolg van leveringsproblemen, die al in 2018 begonnen. Door minder vraag is ongeveer € 1,25 miljoen minder betaald aan meningokokkenvaccins. Daar staat tegenover dat in totaal € 1,4 miljoen door gebruikers zelf is betaald voor vaccins tegen baarmoederhalskanker en kinkhoest.

Geneesmiddelen met hoogste uitgaven buiten basispakket (2019); patiënten met minimaal één niet vergoed recept

ranggeneesmiddel(groep)v/u*bedrag niet vergoed verschil 2018aantal patiënten
(x € miljoen)                                                  (x duizend)
1anticonceptiva, hormonale en lokalev52,5-0,21250
2slaap- en kalmeringsmiddelenv44,1-1,31050
3maagzuurremmersv14,10,3810
4middelen bij erectiestoornissenu13,6-1,1110
5stoppen met rokenv9,2-0,650
6malariamiddelen (profylaxe)v7,3-0,5140
7vaccins, bacteriële en viralev6,10,2100
8medicinale cannabisu4,7-0,111
9paracetamolu4,44,3110
10colecalciferol (vitamine D3)u4,03,8140
* v = onder voorwaarden toegelaten tot basispakket / u = onvoorwaardelijk uitgesloten

Gevolg pakketmaatregel zichtbaar onderaan de top 10

 *) Na publicatie in het PW zijn de cijfers op deze pagina geactualiseerd

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top