Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2020 / Apothekers brengen verleende zorg aan patiënten in beeld

Apothekers brengen verleende zorg aan patiënten in beeld

30 april 2020, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 155 Nr 18

De – uitgestelde – landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren voor apotheken start per 1 mei 2020. De SFK ondersteunt daarbij de apothekers met de selectie van patiënten voor zes indicatoren waarbij de verleende zorg aan specifieke patiëntengroepen wordt beoordeeld. Apothekers gaan zelf na of de zorg voldoende is geweest. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Naast de gebruikelijke ondersteuning bij de landelijke uitvraag selecteert de SFK voor haar deelnemers bij zes indicatoren de patiënten van wie de apotheker de verleende zorg dient te beoordelen. De beoordeling moet handmatig gebeuren omdat de gewenste informatie niet geautomatiseerd beschikbaar is. Voor deze indicatoren gelden daarom aangepaste rapportageperiodes van één of twee maanden zodat de afhandeling van deze indicatoren niet een te grote werkbelasting voor de apothekers vormt.

Methotrexaat

Zo is de rapportageperiode voor de indicator over gebruikers van het reumamiddel methotrexaat één maand. Apothekers gaan na of is vastgelegd of patiënten aan wie dat middel in december 2019 is verstrekt – gemiddeld vijftien per apotheek – al dan niet toestemming hebben verleend om hun gegevens met andere zorgverleners te delen.
Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar aan wie in november en december 2019 het antibioticum amoxicilline/clavulaanzuur is verstrekt – gemiddeld vijf per apotheek – wordt gecontroleerd of is vastgelegd dat de dosering is nagerekend.
Het aantal patiënten dat apothekers moeten nalopen bij de zes door de SFK berekende indicatoren is doorgaans beperkt tot enkele patiënten per indicator. In totaal zijn dat er gemiddeld 27 per apotheek, bij ‘grotere’ apotheken gemiddeld iets meer dan bij ‘kleinere’.

Het door de SFK geselecteerde aantal patiënten vormt de noemer van de indicator. De apotheker vult zelf de teller in. Dat is het aantal patiënten dat voldoet aan de indicator. Aan de hand van de resultaten van deze indicatoren kunnen apothekers zelf bepalen of de zorg voldoende is geregeld. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kunnen apothekers de zorgprocessen in de apotheek aanpassen. Daarom zijn de resultaten van deze indicatoren bedoeld voor de apotheker zelf en maken ze geen deel uit van de openbare dataset met kwaliteitsindicatoren over 2019.
Overigens biedt de SFK aan apothekers ook de mogelijkheid om alle in 2019 voor deze indicatoren in aanmerking komende patiënten te beoordelen.

Kwaliteitsindicatoren in uitvraag over 2019 met gemiddeld aantal te beoordelen patiënten

Nr.IndicatorAantal te beoordelen patiënten per apotheek
1.7Patiënten met methotrexaat bij wie al dan niet toestemming voor gegevensuitwisseling met andere zorgverleners is vastgelegd5 - 25
1.8Kinderen jonger dan 12 jaar met amoxicilline/ clavulaanzuur voor wie de dosering aantoonbaar is nagerekend2 - 10
1.9Starters met een antistollingsmiddel van het DOAC-type van wie de nierfunctie of indicatie bij de apotheek bekend is1 - 5
1.10Starters met een derde antistollingsmiddel voor wie bij de start van het derde antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd1 - 3
2.5Starters met de bloedglucoseverlager metformine van wie de actuele nierfunctiewaarde bij de apotheek bekend is1 - 5
2.6Starters van RAAS-remmers van wie de actuele nierfunctie- en kaliumwaarden bij de apotheek bekend zijn1 - 3

 Bij methotrexaat-indicator meeste patiënten om te beoordelen

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top