Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2020 / Grootste afname eerste uitgiftes bij hoestmiddelen

Grootste afname eerste uitgiftes bij hoestmiddelen

22 oktober 2020, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 155 Nr 43

De COVID-19 pandemie heeft niet alleen grote impact op de zorg voor COVID-patiënten, maar ook op de reguliere zorg. Nederlandse openbare apotheken verstrekken vanwege uitstel van artsenbezoek en behandelingen minder vaak nieuwe medicatie. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

De SFK vergeleek het aantal eerste uitgiftes per geneesmiddelgroep (ATC3-niveau) in de periode april tot en met september van dit jaar met dezelfde periode in 2019. Het onderzoek beperkte zich tot receptplichtige geneesmiddelen uit het basispakket die veel worden gebruikt (gemiddeld tweeduizend eerste uitgiftes per maand per groep), en waarbij het aantal eerste uitgiftes in januari nog ongeveer gelijk was aan een jaar eerder.
Van de geneesmiddelgroepen die aan de criteria voldoen toont 90% een afname. Behalve de COVID-19-pandemie kunnen ook gewijzigde richtlijnen of verminderde beschikbaarheid van middelen een rol spelen bij de terugloop in eerste uitgiftes.

Top 10

De groep hoestprikkeldempende middelen toont, na een kleine piek in maart, de grootste afname in eerste uitgiftes, gemiddeld ruim 60%. Verder zijn grote dalingen te zien bij antibiotica, die maar liefst vier plekken in de top 10 innemen. Mogelijk leidden de hygiënemaatregelen en minder sociale contacten ook tot minder (luchtweg)infecties, of bezochten mensen met deze klachten minder snel een arts. Ook de eerste uitgiftes van middelen voor chronische luchtwegaandoeningen piekten aanvankelijk in maart. Daarna lag het aantal eerste uitgiftes vanaf april gemiddeld een derde lager dan een jaar eerder.
Bij de geneesmiddelgroepen op plek twee tot en met vier was de afname in eerste uitgiftes extra groot door hoge aantallen eerste uitgiftes in deze periode in 2019. Dat hoge aantal kwam door een verminderde beschikbaarheid van diverse geneesmiddelen, waardoor bestaande gebruikers noodgedwongen moesten overstappen naar een middel met een andere werkzame stof. Een dergelijke overstap telt ook als eerste uitgifte. Echter, de groepen laten ook ten opzichte van dezelfde periode in 2017 en 2018 een duidelijke afname zien.

Geneesmiddelen met grootste afname eerste uitgiftes in periode april t/m september 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019 

RangATC3GeneesmiddelgroepToepassingVoorbeeld werkzame stofGemiddelde ontwikkeling per groep
1R05DHoestprikkeldempende middelen (excl. combinaties)Bij hoesten en verkoudheidCodeïne-61%
2M05BBotstructuur en botmineralisatie beïnvloedende middelenBij osteoporoseAlendroninezuur-46%
3C03A'Low-ceiling' diuretica, thiazidenBij hoge bloeddruk (o.a.)Hydrochloorthiazide-45%
4C08CSelectieve calciumantagonisten met vasculaire werkingBij hart- en vaataandoeningAmlodipine-37%
5J01ATetracyclinesBij infectiesDoxycycline-34%
6J01FMacroliden, lincosamiden en streptograminenBij infectiesAzitromycine-33%
7R03BOverige middelen bij astma/copd voor inhalatieBij luchtwegaandoeningFluticason-31%
8R03ASympathicomimetica voor inhalatieBij luchtwegaandoeningSalbutamol-28%
9J01CBetalactam-antibiotica, penicillinesBij infectiesAmoxicilline-25%
10S02CCorticosteroiden met antimicrobiële middelenBij infecties bij het oorTriamcinolon met antimicrobiële middelen-22%

Meerdere groepen antibiotica veel minder vaak verstrekt

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top