Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2020 / Scores kwaliteitsindicatoren ook grafisch weergegeven

Scores kwaliteitsindicatoren ook grafisch weergegeven

26 maart 2020, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 155 Nr 13

Voor de landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren ondersteunt de SFK haar deelnemers met het voorberekenen van een aantal indicatoren. De SFK geeft de kwaliteitsindicatoren vanaf nu ook grafisch weer in een overzicht met landelijke spiegelinformatie.

*UPDATE*
De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2019 start vanwege de coronacrisis een maand later dan gepland: op 1 mei in plaats van op 1 april 2020. De SFK rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2019, met daarin de door de SFK berekende gegevens ten behoeve van de uitvraag, alsmede de hieronder genoemde grafiek, zal daarom ook per 1 mei beschikbaar komen.


 Voor de landelijke uitvraag voor de kwaliteitsindicatoren moeten apotheken jaarlijks in april hun scores op deze indicatoren doorgeven via een online enquête. De totale set omvat 42 indicatoren, waarvan de SFK er voor haar deelnemers tien kan berekenen. Van nog eens zes indicatoren kan de SFK alleen de noemer – het aantal patiënten op wie de indicator betrekking heeft – berekenen en moet de apotheker zelf het aantal patiënten invullen dat voldoet aan de eis van de indicator. Apothekers kunnen na akkoordbevinding de door de SFK berekende resultaten automatisch inladen in de online enquête.

Spiegelinformatie

Nieuw dit jaar is dat de SFK de apotheken in één oogopslag inzicht geeft in de scores van de tien door de SFK berekende indicatoren en de daarbij behorende landelijke spiegelinformatie. De figuur op deze pagina is daarvan een voorbeeld. Op de X-as staan de eigen indicatorscores en op de Y-as de landelijke percentielscores die horen bij de betreffende indicatoren.

Grafiek biedt inzicht in landelijke positie

In de figuur zijn altijd een groene, gele en rode lijn weergegeven. Die duiden de zogenoemde 90-, 50- en 10-percentielen aan. Als een indicatorscore precies op de groene – 90- percentiel – lijn ligt, dan laat de apotheek landelijk bij deze indicator 90% van de andere apotheken ‘achter zich’ en behoort daarmee voor die indicator tot de 10% hoogstscorende apotheken. Let wel, als veel apotheken hoog scoren op een indicator, kan voor een individuele apotheek de percentielscore toch laag uitvallen. De percentielscore stelt eigenlijk een plaats op een ranglijst voor. Overigens komen de scores van de tien indicatoren niet als zodanig in de openbare dataset. Daarin staat alleen of de apotheek al dan niet voldoet aan een ondergrens, die van tevoren voor iedere indicator is vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. De stuurgroep, die breed is samengesteld, is van mening dat die grens in de praktijk haalbaar moet zijn en heeft bij de vaststelling scores uit eerdere jaren betrokken.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top